Η Σελόντα κρίνει τους όρους του big deal στα ψάρια

Η πρόσθετη χρηματοδότηση του 2018, οι νέες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης και πώς «χτυπούν» στη συμφωνία τραπεζών με την κοινοπραξία Amerra-Mubadala.

Η Σελόντα κρίνει τους όρους του big deal στα ψάρια

Ελεγχόμενους, προς το παρόν, τριγμούς στην υλοποίηση της σύμβασης αγοράς του 74,8% της Νηρεύς και του 79,6% της Σελόντα από την κοινοπραξία Amerra-Mubadala προκαλεί η πολύμηνη διατήρηση περιβάλλοντος χαμηλών τιμών σε τσιπούρα και λαυράκι, απόρροια -και- της κρίσης, η οποία ταλανίζει την Τουρκία.

Ήδη από το 2017, οι δύο όμιλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιδεινούμενες συνθήκες στον κλάδο τους. Η τιμή της τσιπούρας υποχώρησε, το 2017, κατά 6,6%, λόγω υπερπαραγωγής, εξέλιξη που δεν τους εμπόδισε πάντως να κλείσουν τη χρονιά με αθροιστικά EBITDA γύρω στα 40 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό που αντιστοιχούσε σε περίπου 8 φορές τη λειτουργική τους κερδοφορία.

Οι παραπάνω επιδόσεις επέτρεψαν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού πώλησης, με το σχήμα Amerra-Mubadala να αναδεικνύεται προτιμητέος επενδυτής και να υπογράφει στις 20 Ιουνίου 2018 σύμβαση αγοραπωλησίας με τις Πειραιώς, Alpha, Eurobank και Εθνική, που αποτελούν τους μεγαλομετόχους των Nηρεύς και Σελόντα.

Οι συνθήκες στις αγορές επιδεινώθηκαν, πέρυσι, λόγω της τουρκικής κρίσης. Με τη λίρα να κατρακυλά και τους Τούρκους παραγωγούς να έχουν ανάγκη από συνάλλαγμα, η προσφορά μεσογειακών ψαριών στις διεθνείς αγορές διευρύνθηκε, με τη ζήτηση να παραμένει περίπου σταθερή.

Αποτέλεσμα ήταν η τιμή της τσιπούρας να υποχωρήσει περαιτέρω κατά σχεδόν 2,5%, φθάνοντας να πωλείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τα τελευταία έτη, ενώ η τιμή στο λαυράκι κατέγραψε, πέρυσι, κάθετη μείωση κατά σχεδόν 10%. Η μείωση των τιμών πώλησης, με σταθερά τα κόστη αγοράς ιχθυοτροφών, συρρίκνωσε τα περιθώρια μικτού κέρδους.

Έναντι των παραπάνω δυσμενών συνθηκών, Nηρεύς  και Σελόντα κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα μερίδιά τους στις διεθνείς αγορές, πληρώνοντας, όμως, ακριβά την παραπάνω εξέλιξη. Ακόμη και αν αφαιρεθεί από τα EBITDA η επιμέτρηση των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογη αξία, τα αποτελέσματα υποχώρησαν στο ναδίρ ή σε ζημίες, ενώ την ίδια στιγμή αυξήθηκε ο καθαρός δανεισμός τους, λόγω των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης.

Η επιδείνωση του καθαρού δανεισμού ενδέχεται να επηρεάσει τους όρους υπό τους οποίους θα μεταβιβαστεί τελικά ο έλεγχος των δύο εταιρειών από τις τράπεζες στην Andromeda Seafood Management LLC, της κοινοπραξίας Amerra-Mubadala.

Τη μεγαλύτερη πίεση υφίσταται η Σελόντα, καθώς η κρίση τη βρήκε με ασθενέστερο ισολογισμό σε σχέση με τη Nηρεύς, μια και η λειτουργική της αναδιάρθρωση καθυστέρησε, εξαιτίας και της απορρόφησης των assets της Δίας. Ο όμιλος έκλεισε το 2018 με ζημίες 3,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA (σ.σ. χωρίς να επιμετρείται η αποτίμηση βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογη αξία) και σημαντικές ζημίες σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω εξέλιξης, η Σελόντα εμφάνισε αρνητική καθαρή θέση 13,4 εκατ. ευρώ στη μητρική και 23,5 εκατ. ευρώ στον όμιλο και το Χ. Α να μεταφέρει τις μετοχές της στην κατηγορία υπό επιτήρηση. Η μητρική αθέτησε χρηματοοικονομικούς δείκτες των δανειακών συμβάσεων και δεν ασφάλισε το σύνολο των βιολογικών της αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να ζητήσει και να λάβει waiver από τις πιστώτριες τράπεζές της.

Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένη βάση, στο τέλος του 2018, ήταν αυξημένος κατά περίπου 17 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2017, ενώ η εταιρεία χρειάζεται και φέτος, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, νέα ενδιάμεση χρηματοδότηση για να βγει η χρονιά χωρίς προβλήματα.

Με δεδομένο ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA), που υπέγραψαν Amerra-Mubadala με τις τράπεζες προβλέπει απόλυτο νούμερο δανεισμού, που αναλαμβάνει ο αγοραστής, το πρόβλημα που ανακύπτει είναι τι θα γίνει με τα επιπρόσθετα δάνεια 17 εκατ. ευρώ που δόθηκαν το 2018, καθώς και τη φετινή πρόσθετη χρηματοδότηση. Θα πάρουν τη ζημία οι τράπεζες ή θα επιδιώξουν να βρουν μια κοινά αποδεκτή φόρμουλα με την κοινοπραξία Amerra-Mubadala;

Λύση από την εκποίηση μονάδων;

Παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν ανοίγει τα χαρτιά της και όλοι περιορίζονται στη λακωνική δήλωση ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί κανονικά, η εκποίηση μονάδων που επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), για να εγκρίνει τη συγχώνευση Nηρεύς - Σελόντα - Ανδρομέδα (σ.σ. ανήκει ήδη στην κοινοπραξία Amerra-Mubadala), δίνει ένα παράθυρο επαναδιαπραγμάτευσης.

Η DG Comp επέβαλε να εκποιηθεί σχεδόν το ένα έκτο (1/6) της παραγωγικής δυναμικότητας των Nηρεύς και Σελόντα σε έναν ή το πολύ σε δύο επενδυτές.

Η σχετική διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και για τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματισθεί επισκέψεις των ενδιαφερόμενων επενδυτών σε εκκολαπτήρια, ιχθυοτροφεία και συσκευαστήρια, ενώ ακολουθούν τα management meetings.

Οι επενδυτές γνωρίζουν την περίμετρο των προς εκποίηση μονάδων. Έχουν, δηλαδή, στα χέρια τους αναλυτικές καταστάσεις με τη «δεξαμενή» από την οποία καλούνται να επιλέξουν πάρκα και συσκευαστήρια 10 χιλ. τόνων καθώς και εκκολαπτήρια 50 εκατ. τεμαχίων γόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειονότητα των μονάδων που εντάχθηκαν στην περίμετρο επιλογής ανήκουν στη Σελόντα.

Ειδικότερα, από τα 71 πάρκα ιχθυοκαλλιέργειας, που περιλαμβάνει η περίμετρος επιλογής, τα 53 ανήκουν στη Σελόντα, όπως και τα 7 από τα 10 συσκευαστήρια. Καλύτερη είναι η αναλογία στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς καθώς 4 ανήκουν στη Σελόντα και 3 στη Nηρεύς.

Αν συνυπολογισθεί ότι στο παραγωγικό δυναμικό του ομίλου Σελόντα περιλαμβάνονται 6 ιχθυογεννητικοί σταθμοί, 59 πάρκα και 10 μονάδες συσκευασίας, γίνεται αντιληπτό ότι ενδέχεται να εκποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του.

Η παραπάνω λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική καθώς από το αποτέλεσμα της πώλησης, η μεν Σελόντα μπορεί να εξασφαλίσει κεφάλαιο κίνησης, αποπληρώνοντας μέρος ή και το σύνολο της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, ο δε αγοραστής μπορεί να ζητήσει αναδιαπραγμάτευση επιμέρους όρων της συμφωνίας.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v