Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Στις 14/6 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Φιερατέξ στις 14 Ιουνίου.

Φιερατέξ: Στις 14/6 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Φιερατέξ στις 14 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2018, μετά των εκθέσεων του

*Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

*Έγκριση μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2018.

*Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2019.

*Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2019.

*Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

*Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00' στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του νόμου 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v