Ιατρικό Αθηνών: Στο 44,46% το ποσοστό του Γεώργιου Αποστολόπουλου

Η εταιρεία Γεώργιος Αποστολόπουλος αγόρασε στις 17 Ιουλίου 2 εκατ. μετοχές της Ιατρικό Αθηνών, έναντι συνολικού τιμήματος 4,5 εκατ. ευρώ.

Ιατρικό Αθηνών: Στο 44,46% το ποσοστό του Γεώργιου Αποστολόπουλου

Η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών ανακοίνωσε πως το συνολικό ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατέχει ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος ανήλθε την 17/07/2019 σε 44,468% από 41,038% προηγουμένως σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

Από το συνολικό αυτό ποσοστό ύψους 44,468%, κατά την 17/07/2019, ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος κατείχε άμεσα 4,052% και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας με την επωνυμία «Γεώργιος Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρία», περαιτέρω 40,416% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Εταιρεία.

Εξάλλου, η εταιρεία Γεώργιος Αποστολόπουλος, η οποία είναι νομικό πρόσωπο στενά συνδεόμενο με τους κ. κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Χρήστο Γ. Αποστολόπουλο και Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, αγόρασε στις 17.7.2019 συνολικά 2.000.000 μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 2,03%) έναντι συνολικού τιμήματος 4.500.000,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v