Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε η Attica Bank. Αντιπρόεδρος ο Κ. Μακέδος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ο Γ. Τσακιράκης.

Attica Bank: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Παρουσία του  των μετόχων της πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια, εξ αναβολής, Γενική Συνέλευση της Attica Bank,  η οποία εξέλεξε το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, τριετούς διάρκειας και εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2018.

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε Σώμα, με τις αρμοδιότητες να κατανέμονται ως ακολούθως:

 1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 2. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 5. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 6. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 7. Δημήτριος Τζαννίνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 8. Ελένη Κολιοπούλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 9. Γεώργιος Δουκίδης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 10. Ανδρέας Ταπραντζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 11. Χαρίτων Κυριαζής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
 12. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, (Μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

Στην ομιλία του προς τους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος Θ. Πανταλάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η νέα Διοίκηση της Attica Bank διέβλεψε έγκαιρα τις προκλήσεις και επιχείρησε να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέσω του πρωτοποριακού – καινοτόμου τρόπου της τιτλοποίησης, αποαναγνώρισης και της δημιουργίας κεφαλαίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2016, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τελικά τον Αύγουστο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2018, δύο τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους € 2,032 δισ. Με τις δύο αυτές συναλλαγές κατά τα έτη 2017 και 2018, η Τράπεζα έχει πετύχει σωρευτική μείωση των NPEs κατά €2,032 δισ. σε σύνολο € 2,824 δισ. σε διάστημα μόλις δύο ετών, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 71% έναντι 22,8% στο σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου για την ίδια περίοδο».

Η στρατηγική της τράπεζας για το 2019, συνοψίζεται στα κάτωθι σημεία:

Στην περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Πρόκειται για διαδεδομένο εργαλείο ενίσχυσης ρευστότητας μέσα από το οποίο η Τράπεζα διατηρεί την κυριότητα των δανείων. Η εκτιμώμενη πρόσθετη ρευστότητα εκτιμάται από  € 200 έως 250 εκ.

Στην αύξηση των νέων χορηγήσεων κατά €150 εκ. περίπου σε ετήσια βάση. Οι νέες αυτές χορηγήσεις θα αφορούν σε μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και με έμφαση στις χρηματοδοτήσεις έως €100.000. Η εγκριτική διαδικασία των νέων χορηγήσεων θα γίνεται με διαφορετικό, πιο σύγχρονο και πιο αποδοτικό τρόπο, έτσι ώστε, αφενός μεν να διασφαλίζεται ότι δεν θα παράγονται νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αφετέρου, τη μείωση της συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου δανείων σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης, αύξησης  των σημείων πώλησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό.

Στη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων.  Η Τράπεζα ενισχύει τις εργασίες της με την επέκταση της στον τομέα του Bancassurance σε συνεργασία με την εταιρεία Interamerican με την οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Επιπλέον, η συνεχής ενίσχυση των υποδομών που σχετίζονται με διεκπεραίωση συναλλαγών των πελατών της Τράπεζας, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των προμηθειακών εσόδων.

Στην αποτελεσματική διαχείριση του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Σημειώνεται ότι, ποσό ύψους € 344 εκ. (ποσοστό 42,9%) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας αφορά σε ιδιώτες και ποσό ύψους 425 εκ. (ποσοστό 57,1 %) σε επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των ρυθμίσεων κατά την 31.12.2018 ανέρχεται σε €34 εκ. για τα επιχειρηματικά δάνεια και σε €11 εκ. για δάνεια ιδιωτών. Η διαχείριση θα πραγματοποιείται για τα μεν στεγαστικά σύμφωνα με το εκάστοτε, ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 4605/2019) ενώ για τα υπόλοιπα, η Τράπεζα έχει ήδη καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος τριετές σχέδιο επιχειρησιακής στρατηγικής με αναλυτικούς δείκτες παρακολούθησης αποδοτικότητας  (‘KPIs’), με σκοπό τον περιορισμό του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος της τριετίας.

Στον περιορισμό της συμμετοχής της Τράπεζας σε θυγατρικές εταιρείες. Μέχρι σήμερα, έχει περιοριστεί η συμμετοχή της Τράπεζας στην Attica Ventures και στην Attica Finance, ενώ εντός του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στην Attica Wealth Management.

Στην ολοκλήρωση των ενεργειών αναδιάρθρωσης σχετικά με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Τράπεζα σχεδιάζει την αύξηση και όχι την μείωση του προσωπικού της, η οποία είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αύξηση των εργασιών της και την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων της.

 Ποιος είναι ο νέος αντιπρόεδρος

Ο νέος Αντιπρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος είναι Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την ίδρυσή του, την 1/1/2017. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατέστη πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, European Association of Guarantee Institutions. Επιπλέον, ύστερα θετική εισήγηση της ΤτΕ, το Ταμείο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), ως κατάλληλος μέτοχος ειδικής συμμετοχής, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταγράφηκαν κέρδη ήδη από την πρώτη οικονομική χρήση λειτουργίας του, εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην ετήσια έκθεση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ ο Φορέας ολοκλήρωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Ο κ. Μακέδος έως το 2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. ενώ, επί σειρά ετών, ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και υπεύθυνος των Οικονομικών και Ασφαλιστικών-Αναλογιστικών θεμάτων του Επιμελητηρίου. Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής δημοσίων έργων, μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της τεχνικής εταιρίας Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί A.E. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v