ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πρόσθετη χρηματοδότηση €12,7 εκατ. από Commerzbank

Υπεγράφη τροποποίηση της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης των 65 εκατομμυρίων ευρώ με την Commerzbank Aktiengesellschaft.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πρόσθετη χρηματοδότηση €12,7 εκατ. από Commerzbank

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και το άρθρο 2, παρ. 4 της υπ΄ αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι:

Σε συνέχεια της από 19.04.2018, ανακοίνωσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σχετικά με την υπογραφή δανειακής σύμβασης ποσού 65 εκατομμυρίων ευρώ με την Commerzbank Aktiengesellschaft, υπεγράφη τροποποίηση της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης με πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 12,7 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την χρηματοδότηση της αγοράς και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού από την SMS Group GmbH.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v