Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τιτάν: Αίτημα διαγραφής των μετοχών από το ΧΑ

Στις 4.9.2019 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Τιτάν: Αίτημα διαγραφής των μετοχών από το ΧΑ

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  ανακοινώνει ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A. και την απόκτηση από αυτήν του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., οι Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της ΤΙΤΑΝ Α.Ε που συνήλθαν στις 2.9.2019 αποφάσισαν παμψηφεί ανά κατηγορία μετοχών τη διαγραφή των κοινών και προνομιούχων μετοχών της TITAN Α.Ε. από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις 4.9.2019 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v