Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σταθερά τα οικονομικά μεγέθη Lavipharm το α' εξάμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων 1,23 εκατ. ευρώ έναντι 1,16 εκατ. το 2018 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,6 εκατ. έναντι 0,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σταθερά τα οικονομικά μεγέθη Lavipharm το α' εξάμηνο

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2019, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε 16,2 εκατ., εκ των οποίων 5,7 εκατ. ή το 35,2% προέρχεται από την εμπορική διάθεση των δύο διαδερμικών συστημάτων της Lavipharm στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσιάζονται επιβαρυμένες με rebates και clawbacks ποσού 1,1 εκατ., λόγω της εκ του νόμου αλλαγής της λογιστικής τους απεικόνισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για σκοπούς σύγκρισης των ενοποιημένων πωλήσεων με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, χωρίς το ανωτέρω ποσό, διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκατ. σε σχέση με 16,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4%.

Ομοίως, το Μικτό Κέρδος (χωρίς τις παραπάνω επιβαρύνσεις) ανήλθε σε 9,1 εκατ. από 8,7 το Α' εξάμηνο του 2018, αυξημένο κατά 4,9%.

Το EBITDA διατηρήθηκε στα ίδια περσινά επίπεδα, φθάνοντας τα 2,8 εκατ. από 2,7 εκατ. κατά το Α' Εξάμηνο του 2018.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων 1,23 εκατ. ευρώ έναντι 1,16 εκατ. το 2018 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,6 εκατ. έναντι 0,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., οι Πωλήσεις το Α' Εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ., ομοίως επιβαρυμένες με rebates και clawbacks ποσού 0,1 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για σκοπούς σύγκρισης των Πωλήσεων με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, χωρίς το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ., σε σχέση με 10,2 εκατ. πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,8%.

Ομοίως, χωρίς τις παραπάνω επιβαρύνσεις, το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε 5,5 εκατ. από 5,2 το Α' εξάμηνο του 2018, αυξημένο κατά 6,1%. Στο πλαίσιο αυτό, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,0 εκατ. από 3,4 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων 1,9 εκατ. έναντι 2,2 εκατ. πέρσι και τα Κέρδη μετά από Φόρους 1,3 εκατ. έναντι 1,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v