Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένες πωλήσεις και ζημιές για τον όμιλο Intrakat το α' εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 54%, ενώ ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 741 χιλ. ευρώ.

Αυξημένες πωλήσεις και ζημιές για τον όμιλο Intrakat το α' εξάμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο 2019 ανακοίνωσε ο όμιλος Intrakat. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε επίπεδο ομίλου εμφανίζονται τα εξής μεγέθη:

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε €126,2 εκατ. έναντι € 81,9 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 54%.

Το EBITDA του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε κέρδη € 8,3 εκατ. έναντι κερδών € 6,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου ανήλθε σε €8,8 εκατ. έναντι € 5,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,25 εκατ. έναντι κερδών € 1,03 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 741,5 χιλ. έναντι κερδών € 227,6 χιλ.

Σε επίπεδο εταιρείας, τα μεγέθη εξαμήνου έχουν ως εξής:

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 124,2 εκατ. έναντι € 79,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 55,2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2018.

Το EBITDA της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη € 8 εκατ. έναντι κερδών € 5,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Το προσαρμοσμένο EBITDA της Εταιρείας πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου ανήλθε σε € 8,5 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 3,1 εκατ. έναντι κερδών € 1,85 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,27 εκατ. έναντι κερδών € 1,14 εκατ.

Ο Όμιλος Intrakat υπέγραψε εντός του Α' εξαμήνου 2019 νέες συμβάσεις ύψους €47,5 εκατ. Στις 30.06.2019 το ανεκτέλεστο του Ομίλου ανερχόταν σε €394 εκατ., πλέον νέα έργα ποσού €143 εκατ. στα οποία έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος έως σήμερα. 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιntrakat, κ. Πέτρος Σουρέτης, ανέφερε: «Εφαρμόζουμε με συνέπεια το στρατηγικό σχεδιασμό μας δίνοντας έμφαση σε στοχευμένες δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλή οικονομική υγεία της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στην ανοδική τάση που παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ιntrakat από το 2017 και η οποία συνεχίζεται και το 2019».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v