Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Διεκόπη η λειτουργίας του καταστήματος της θυγατρικής στη Βουλγαρία

Προκειμένου η θυγατρική εταιρεία να συνεχίσει την δραστηριότητά της προχωρά σε έρευνα με σκοπό την εξεύρεση ακινήτου προς μίσθωση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται.

Κλουκίνας-Λάππας: Διεκόπη η λειτουργίας του καταστήματος της θυγατρικής στη Βουλγαρία

Η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ανακοινώνει την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος της θυγατρικής της εταιρείας KLM BULGARIA EOOD με έδρα την Βουλγαρία, λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης και μη επίτευξης νέας συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη.

Προκειμένου η θυγατρική εταιρεία να συνεχίσει την δραστηριότητά της προχωρά σε έρευνα με σκοπό την εξεύρεση ακινήτου προς μίσθωση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται.

Ο τζίρος της συγκεκριμένης εταιρείας δεν έχει σημαντική επίπτωση στα ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου καθώς συμμετέχει περίπου με 0,94% στο ενοποιημένο κύκλο εργασιών. Επίσης το ποσό της συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις είναι πλήρως απομειωμένο από τα προηγούμενα έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v