Τιτάν: Διέθεσε ίδιες μετοχές σε τέσσερα στελέχη

Οι μετοχές πωλήθηκαν στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2020,μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι €10 ανά μετοχή και συνολικού ποσού € 56.910.

Τιτάν: Διέθεσε ίδιες μετοχές σε τέσσερα στελέχη

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 8:6 του Βασιλικού Διατάγματος της 30ής Απριλίου 2019 περί εφαρμογής του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, τη διάθεση από τη θυγατρική της εταιρεία, Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ («ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»), 5.691 μετοχών της Titan Cement International SA («TCI»), λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τέσσερα (4) στελέχη του Ομίλου .

Οι ανωτέρω μετοχές πωλήθηκαν στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2020,μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι €10 ανά μετοχή και συνολικού ποσού € 56.910.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. κατέχει 4.798.449 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,82% των δικαιωμάτων ψήφου της TCI.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v