Βελτιώσεις στην πλατφόρμα επενδυτικών προϊόντων της Interamerican

Στο 30,82% η απόδοση του “Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού” το 2019, ενώ στο 38,94% διαμορφώθηκε η απόδοση του “Interamerican N Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού”.

Βελτιώσεις στην πλατφόρμα επενδυτικών προϊόντων της Interamerican

Σε επικαιροποίηση της αξιολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων που παρέχονται στα επενδυτικά της προϊόντα “Capital”, καθώς και των Οίκων που τα διαχειρίζονται, προχώρησε η Interamerican. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας περισσότερο ορθολογικής πλατφόρμας αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία θα προσφέρει στους επενδυτές τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, αναλύθηκαν τα δεδομένα τα οποία παρείχαν όλες οι Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τόσο σε επίπεδο ποσοτικών χαρακτηριστικών όσο και ποιοτικών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία εγκεκριμένη από την ACHMEA, μητρική της Interamerican, που ως αποτέλεσμα είχε την κατάταξη όλων των συνεργαζoμένων ΑΕΔΑΚ, καθώς και των αμοιβαίων κεφαλαίων που αυτές διαχειρίζονται. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται από την εταιρεία σε ετήσια βάση και τα αποτελέσματά της θα διαμορφώνουν τις επιλογές των αμοιβαίων κεφαλαίων της πλατφόρμας “Capital”.

Στο θετικό οικονομικό περιβάλλον για επενδύσεις μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, που δημιουργήθηκε κατά το 2019, η Interamerican αύξησε το ενεργητικό της στον τομέα κατά 18%, φθάνοντας στα 450 εκατ. ευρώ.

Κατά την περασμένη χρονιά, μεταξύ των εταιρικών αμοιβαίων κεφαλαίων, διακρίθηκε ιδιαίτερα το “ Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού”, που απέδωσε 30,82%. Η μέση ετήσια απόδοση πενταετίας του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 18,53%, ενώ στο βάθος της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης (2009-2019) το «Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού» έχει επιτύχει απόδοση 208%. Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση είχε και το “INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού”, που έφθασε στο 38,94%.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v