Μεγάλη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eurolife ERB

Πάνω από 7.000 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα σεμινάρια και τις ημερίδες της εταιρείας μέσα στο 2019

Μεγάλη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eurolife ERB

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Eurolife ERB είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση του δικτύου συνεργατών της. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στους συνεργάτες της, φροντίζοντας να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους, να ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους και να υποστηρίζει την ανάπτυξή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Βασική προτεραιότητα του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Eurolife ERB είναι να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων σε τεχνικές γνώσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε μεθόδους πωλήσεων, καθώς και σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2019 είχε σχεδιαστεί μετά από διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, μέσα από την οποία διερευνήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και η επαγγελματική εμπειρία των συνεργατών, οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προσδοκίες τους.

Μέσα στο 2019 υλοποιήθηκαν 314 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με περισσότερες από 1.200 ώρες εκπαίδευσης για όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα της εταιρείας. Συνολικά, οι συμμετέχοντες, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε τους 7.000, εκπαιδεύτηκαν στα παρακάτω σεμινάρια και ημερίδες:

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2019

 

 

Advanced program in Management for Insurance Executives που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ανοικτές ημερίδες   «Management Issues for Insurance Executives»

«Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»

 

 

·         Marketing και Συμπεριφορά Καταναλωτή

·         Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων

·         Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

·         Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων

·         Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)

·         Digital Marketing

·         Business Plan ως Μοχλός Επιτυχίας μιας Επιχειρηματικής Δράσης

·         Ο ρόλος του Στρατηγικού Management στην Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

·         Τομέας Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόμενος προωθεί στην αγορά

·         Τομέας Β: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ

·         Τομέας Γ: Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικές ημερίδες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, καλύπτοντας σειρά διαφορετικών αντικειμένων και θεματικών, πάντα με κριτήριο την εξέλιξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2019

 

Advanced program in Management for Insurance Executives που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ανοικτές ημερίδες   «Management Issues for Insurance Executives»

«Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»

 

 

·         Marketing και Συμπεριφορά Καταναλωτή

·         Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων

·         Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

·         Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων

·         Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)

·         Digital Marketing

·         Business Plan ως Μοχλός Επιτυχίας μιας Επιχειρηματικής Δράσης

·         Ο ρόλος του Στρατηγικού Management στην Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

·         Τομέας Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόμενος προωθεί στην αγορά

·         Τομέας Β: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ

·         Τομέας Γ: Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων


Στόχος της Eurolife ERB και για το 2020 είναι να συνεχίσει τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες, διατηρώντας και αναπτύσσοντας ένα επίλεκτο, καλά εκπαιδευμένο, σύγχρονο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας δίκτυο συνεργατών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v