Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντα ένα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο της Noval Property

Το 2019 , τα εμπορικά ακίνητα της Noval Property, όπως για παράδειγμα το εμπορικό κέντρο River West, το εμπορικό πάρκο Mare West και το κτίριο που στεγάζει το ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Σαράντα ένα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο της Noval Property

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 41 ακίνητα, αποτελείται κατά κύριο λόγο από κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και πρώην βιομηχανικά κτίρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 430.000 τ.μ. περίπου. Η δε αξία αποτίμησής του στις 31.12.2019 ήταν 298,5 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην Κατάσταση Επενδύσεων της εταιρείας κατά την 31.12.2019.

Το 2019, τα εμπορικά ακίνητα της Noval Property, όπως για παράδειγμα το εμπορικό κέντρο River West, το εμπορικό πάρκο Mare West και το κτίριο που στεγάζει το ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Παράλληλα, εντός του 2019 ολοκληρώθηκαν έργα ανάπτυξης, όπως το συγκρότημα γραφείων The Orbit επί της Λεωφόρου Κηφισίας στην Αθήνα (συνολικής δομημένης επιφάνειας 39.650 τ.μ.), το οποίο αναμένεται να πιστοποιηθεί με LEED for Core & Shell στο επίπεδο Platinum, και το κτίριο γραφείων The Butterfly στο Χαλάνδρι (συνολικής δομημένης επιφάνειας 10.150 τ.μ.), το οποίο πιστοποιήθηκε με LEED for Core & Shell στο επίπεδο Gold, τα οποία έχουν ήδη εκμισθωθεί, καθώς και το πάρκο athleisure συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ. στο εμπορικό πάρκο Mare West.

Επιπρόσθετα, ένας σημαντικός αριθμός έργων ανάπτυξης είναι σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West (κατά συνολικά 25.000 τ.μ. περίπου δομημένης επιφάνειας) που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, καθώς και η αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (επιφάνειας 73.000 τ.μ. περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων στο τέλος του 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v