Νηρεύς: Από 17/3 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Andromeda Seafood

Ξεκινά η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Andromeda Seafood Sociedad Limitada για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, έναντι ανταλλάγματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή της μετρητοίς.

Νηρεύς: Από 17/3 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Andromeda Seafood

Στις 17.03.2020 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Andromeda Seafood Sociedad Limitada για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, έναντι ανταλλάγματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή της μετρητοίς, και θα λήξει στις στις 22.04.2020, με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη Μετοχές που συνολικά αντιστοιχούν σε ποσοστό ανώτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ο Προτείνων θα ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα εξαγοράς.

 

***Η αναλυτική ανακοίνωση της Νηρεύς επισυνάπτεται στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v