Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η διάσπαση

Το σχέδιο διάσπασης της Eurobank πήρε το «πράσινο φως» απο το υπουργείο Ανάπτυξης, με τη σχετική απόφαση να καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Eurobank: Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η διάσπαση

Η Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 31.01.2020, εγκρίθηκε στις 20.03.2020 η διάσπαση της Eurobank δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος («Διάσπαση») με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), δυνάμει της υπʼ αριθμ. 31847/20.03.2020 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361/20.03.2020.

Με την έγκριση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη, και

β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου (κατά την 30.06.2019) και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν σε κύριες τραπεζικές δραστηριότητες. Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης καθώς και η νέα επωνυμία της θα αποτυπωθούν στο τροποποιημένο καταστατικό της, για τα οποία το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές, καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφάσισε στις 28 Ιουνίου την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης, με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα συσταθεί (νέα Eurobank).

Το σχέδιο διάσπασης, που εγκρίθηκε από το Δ. Σ της τράπεζας, στις 31 Ιουλίου, προβλέπει ότι στην «νέα Eurobank» θα αποσχιστεί και θα εισφερθεί το σύνολο σχεδόν των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (σ.σ. όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30 Ιουνίου 2019). Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30η Ιουνίου.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης συστήνεται η νέα τράπεζα (νέα Eurobank), η οποία αποτελεί τον καθολικό διάδοχο για την μεταβιβαζόμενη σε αυτήν περιουσία. Το μετοχικό της κεφάλαιο πρόκειται να διαμορφωθεί σε 4.051.569.313 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.

Το σύνολο των παραπάνω μετοχών κατέχεται από την διασπώμενη εταιρεία, που μετατρέπεται σε Συμμετοχών ( Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών), παραμένοντας στο Χ. Α. Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Ειδικότερα, θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, στη «νέα Eurobank», σε λοιπές εταιρείες του ομίλου καθώς και σε τρίτους, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό η Holding διατηρεί τη συμμετοχή της Eurobank στην Be Business Exchanges.

Παράλληλα, θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στη «νέα Eurobank», ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Τέλος, θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, που κατέχονται προς πώληση, όπως το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης και το 50% πλέον μιας των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης θα πωληθεί στην doValue, το 75% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης και το 45% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης θα αποδοθούν δωρεάν στους μετόχους της Holding

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v