Πλαστικά Θράκης: Ανεπηρέαστος ο όμιλος από την πανδημία

Η μείωση των πωλήσεων προς τους κλάδους εστίασης και τουρισμού αντισταθμίζεται από τους άλλους κλάδους. Η στροφή στην παραγωγή πρώτης ύλης (meltblown) και μασκών και η χρηματοδότηση της επένδυσης στη Σκωτία από το Scottish Enterprise.

Πλαστικά Θράκης: Ανεπηρέαστος ο όμιλος από την πανδημία

Ανεπηρέαστος προσώρας από τις δυσμενείς και αβέβαιες συνθήκες που διαμορφώνονται, λόγω της πανδημίας, παραμένει ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκησή του στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Α' τριμήνου.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις, προκειμένου να ανακοπεί η μετάδοση του ιού, είχαν ως αποτέλεσμα κάποια από τα προϊόντα που παράγει ο όμιλος να εμφανίζουν χαμηλότερες του αναμενόμενου πωλήσεις. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα που σχετίζονται με κλάδους που πλήττονται περισσότερο από το lockdown όπως η εστίαση και ο τουρισμός.  Ωστόσο, οι παραπάνω απώλειες αντισταθμίζονται από την αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που σχετίζονται με την υγεία, την προσωπική προστασία και τη συσκευασία τροφίμων, προϊόντα τα οποία συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

Η μεγάλη επένδυση της περιόδου, ύψους 4,5 εκατ. λιρών, έγινε στη Σκωτία και στην κατά 100% θυγατρική της Πλαστικά Θpάκης, Don & Low Ltd, με έδρα το Forfar της Σκωτίας και αφορά στην παραγωγή meltblown το οποίο χρησιμοποιείται στην παρασκευή όλων των τύπων μασκών. Η επένδυση θα τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο και στοχεύει στην ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης για μάσκες.

Η Πλαστικά Θpάκης μάλιστα εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της επένδυσης κατά 80% από το Scottish Enterprise, με συμφωνία επιστροφής του ποσού εντός 5ετίας, ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων.

Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στο Μαγικό Ξάνθης μια νέα μονάδα παραγωγής χειρουργικών μασκών (τύπου Ι, τύπου ΙΙ και τύπου IIR), η παραγωγική δυναμικότητα της οποίας αναμένεται να φθάσει σε περίπου 100 χιλ. μάσκες την ημέρα.

Ο όμιλος εμφάνισε στο α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης μείωση του ενοποιημένου όγκου πωλήσεων κατά 4,06% στα 78,4 εκατ. ευρώ, λόγω πτώσης των πωλήσεων του κλάδου τεχνικών υφασμάτων (9,3%). Αντίθετα, ο όγκος πωλήσεων του κλάδου συσκευασίας αυξήθηκε κατά 4,9%. Αυτό ωστόσο δεν απέτρεψε την εμφάνιση σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας για το συγκεκριμένο διάστημα. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ανέβηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ ή 8,7% υψηλότερα και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων σκαρφάλωσαν στα 2,8 εκατ. ευρώ με άνοδο 36,8%.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2020 ανήλθε σε 151,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με 146,3 εκατ. στις 31.12.2019 και ο Καθαρός Δανεισμός σε 82,1 εκατ. σε σχέση με 83,5 εκατ. στις 31.12.2019. Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,54, σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v