Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Πώς θα διατηρήσει τα οργανικά της κέρδη

Η αύξηση του υπολοίπου χορηγήσεων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ θα ενισχύσει τα καθαρά έσοδα από τόκους. Μείωση του λειτουργικού κόστους και κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες. Στα 1,56 δισ. ευρώ η ζημιά από την τιτλοποίηση. Στο 15,6% το NPE ratio της τράπεζας.

Eurobank: Πώς θα διατηρήσει τα οργανικά της κέρδη

Μηδαμινή θα είναι η επίπτωση της πανδημικής κρίσης στα φετινά προ προβλέψεων κέρδη της Eurobank, σύμφωνα με τη διοίκηση της, ενώ θα υπάρξει προσαρμογή προβλέψεων για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, η διοίκηση της τράπεζας διατύπωσε την εκτίμηση ότι τα συνολικά προ προβλέψεων κέρδη θα μειωθούν, φέτος, μόλις κατά 20 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2019 (943 εκατ. ευρώ), ενώ τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη θα διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα.

Η παραπάνω εκτίμηση εδράζεται, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Φωκίωνα Καραβία, στο ανθεκτικό επιχειρησιακό της μοντέλο και στη διασφάλιση και διαφοροποίηση των εσόδων από τις κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, σε σχέση με τις εκτιμήσεις της τράπεζας πριν το lockdown, αναμένεται ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, εκτίμηση που εφόσον επιβεβαιωθεί θα μετριάσει την αρνητική επίπτωση στα έσοδα από προμήθειες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους θα επηρεαστούν θετικά από την αύξηση του υπολοίπου χορηγήσεων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, φέτος, ως απόρροια της στήριξης, που προσφέρει η τράπεζα στους πελάτες της. Ήδη, το δίμηνο Μαρτίου- Απριλίου το υπόλοιπο χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 0,7 δισ. ευρώ, λόγω –και- της χρήσης πιστωτικών ορίων από πλευράς – μεγάλων- επιχειρήσεων.

Η τράπεζα θα προσαρμόσει τα επίπεδα προβλέψεων στις νέες συνθήκες, αυξάνοντας το κόστος κινδύνου φέτος στα επίπεδα των 1,4% με 1,6% επί των μέσων χορηγήσεων. Πρόκειται για προβλέψεις που θα αφορούν, κατά ένα μέρος τους, σε αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου καθώς τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, που θα φέρνει η πανδημική κρίση θα αρχίσουν να γίνονται ορατά, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, προς τα τέλη του έτους ή στις αρχές της επόμενης χρονιάς, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός για τη φετινή χρονιά προέβλεπε πριν την πανδημία, σημαντική μείωση στο ύψος των ζημιών απομείωσης που θα διαμορφωνόταν για το σύνολο του 2020 περίπου στο 0,9%. 

Με τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης NPEs η τράπεζα

Στο Α’ τρίμηνο οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 126 εκατ. ευρώ (1,34%). Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) από συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθε στο τέλος Μαρτίου σε 55,6%. Σε pro forma βάση (σ.σ. συνυπολογιζομένης της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Cairo) ανέρχεται σε 59,6%, επίπεδο που κατατάσσει την Eurobank στην πρώτη θέση της άτυπης σχετικής κατάταξης, μεταξύ των εγχώριων συστημικών τραπεζών.

Η τιτλοποίηση έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις και αναμένεται η έκδοση κρατικής εγγύησης για το τρίτο υπο-χαρτοφυλάκιο (Cairo III), προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την πώληση του 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης καθώς και του 80% της FPS στην doValue. Ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσει η συναλλαγή για την FPS με την κατάθεση από την πλευρά της doValue του τιμήματος.

To 80% της FPS θα μεταβιβασθεί στην doValue έναντι συμφωνηθέντος από τον περασμένο Δεκέμβριο τιμήματος 248 εκατ. ευρώ. Η Eurobank θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος 221 εκατ. ευρώ σε προ φόρων βάση (174 εκατ. ευρώ κέρδη μετά από φόρους), μετά και την αφαίρεση των εξόδων της συναλλαγής. Ταυτόχρονα θα προκύψει υπεραξία για το εναπομείναν 20% καθώς από τη συναλλαγή το 100% της FPS αποτιμάται στα 310 εκατ. ευρώ.

Το 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης του Cairo θα μεταβιβασθεί έναντι τιμήματος 14 εκατ. ευρώ. Το τίμημα αποτιμά το 100% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης στα 70 εκατ. ευρώ, ενώ η ονομαστική τους αξία ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.

Η δωρεάν απόδοση τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης στους μετόχους

Θα ακολουθήσει στο τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς η δωρεάν απόδοση στους μετόχους της εισηγμένης Eurobank Holding του 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης και του 50% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης.
Το σύνολο των τίτλων πρώτης διαβάθμισης ύψους 2,4 δισ. ευρώ θα διακρατηθούν από την τράπεζα, ενώ η Holding θα διακρατήσει το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης.

Ζημιά 1,56 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση

Η ζημιά από την τιτλοποίηση θα ανέλθει στα 1,56 δισ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερη από την αρχικώς προϋπολογισθείσα καθώς το ένα από τα τρία υπο-χαρτοφυλάκια (Cairo III) έλαβε πιστοληπτική διαβάθμιση μετά την επιδείνωση των συνθηκών λόγω πανδημίας.

Η συνολική επίπτωση από την τιτλοποίηση και την πώληση του 80% της FPS στα κεφάλαια της τράπεζα θα είναι της τάξης των 340 μονάδων βάσης. Σημειώνεται ότι οι τίτλοι πρώτης διαβάθμισης προσμετρούνται με μηδενικό συντελεστή στάθμισης στο ενεργητικό, εξέλιξη που μείωσε κατά περίπου 30 μ.β. την κεφαλαιακή επίπτωση.

Με την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης το NPE ratio της Eurobank θα πέσει στο 15,6% και το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 6,1 δισ. ευρώ, επίπεδα που αποτελούν με απόσταση τα χαμηλότερα της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v