Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταετούς θητείας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development

Γνωστοποιείται από τη LAMDA DEVELOPMENT S.A., ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα ως ακολούθως:

 1. κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος, Mη Εκτελεστικό Mέλος
 2. κ. Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. κ. Φώτιος Αντωνάτος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. κ. Δημήτριος Αφεντούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. κ. Γεώργιος Γεράρδος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. κ. Βασίλειος Κάτσος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (Ο οποίος δεν εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αλλά έχει διορισθεί απευθείας από μέτοχο της Εταιρείας κατ΄ ενάσκηση σχετικού δικαιώματος της εκ του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 79 του ν. 4548/ 2018)
 10. κ. Χαρίτων Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. κα. Ευγενία Παΐζη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v