Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Logismos: Ζημιές έναντι κερδών το 2019

Η Εταιρεία στη χρήση 2019 έχει επιβαρυνθεί με έκτακτες απομειώσεις ποσού 170,1 χιλ. ευρώ.

Logismos: Ζημιές έναντι κερδών το 2019

H Logismos α.ε., ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2019, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.563 χιλ. ευρώ. σε σχέση με το 2018 που ήταν 2.386 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7%.

Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων χωρίς τις αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανήλθαν σε 665,4 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2018 που ήταν 645,6 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημία 210,1 χιλ. ευρώ έναντι κέρδους 37,7 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία στη χρήση 2019 έχει επιβαρυνθεί με έκτακτες απομειώσεις ποσού 170,1 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v