Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Pasal: Στις 15/7 η διαπραγμάτευση των μετοχών από την ΑΜΚ

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Pasal: Στις 15/7 η διαπραγμάτευση των μετοχών από την ΑΜΚ

Η Pasal ανακοίνωσε ότι η διαπραγμάτευση των 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 0,5 ευρώ που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15 Ιουλίου. 

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της ΑΜΚ ύψους € 0.028.517,12 ευρώ θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων» του από 17.06.2020 Ενημερωτικού Δελτίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v