Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οrilina Properties: Ουδέποτε αγοράσαμε μετοχές της Lamda

Η εταιρεία ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda Development, ουδέποτε κατείχε ή κατέχει μετοχές της Lamda Development, τονίζει η εταιρεία.

Οrilina Properties: Ουδέποτε αγοράσαμε μετοχές της Lamda

Η Orilina Properties ΑΕΕΑΠ με ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda Development, τόσο ως εταιρεία όσο και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «σε απάντηση των αναληθών, ανακριβών και προσβλητικών δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αφορούν τη δήθεν εμπλοκή της εταιρείας μας στην αγορά μετοχών της εταιρείας Lamda Develοpment, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Η εταιρεία ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ είναι ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, λειτουργεί δε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό τις διατάξεις του Ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις».

Η εταιρεία ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda Develοpment, ουδέποτε κατείχε ή κατέχει μετοχές της εν λόγω εταιρείας.

Το παρόν προσυπογράφεται απ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι προσωπικά ούτε κατείχαν ούτε κατέχουν μετοχές της εταιρείας Lamda Develοpment.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v