Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοί Κορδέλλου: Διευκρινίσεις για τις αναταξινομήσεις κονδυλίων του 2018

οι αναταξινομήσεις των κονδυλίων της χρήσης 2018 έγιναν για σκοπούς συγκριτικής πληροφόρησης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, επισημαίνει η εταιρεία.

Αφοί Κορδέλλου: Διευκρινίσεις για τις αναταξινομήσεις κονδυλίων του 2018

H Αφοί Κορδέλλου μετά την απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει ότι οι αναταξινομήσεις των κονδυλίων της χρήσης 2018 που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.1.γ «Αναταξινόμηση Κονδυλίων» στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2019 , έγιναν για σκοπούς συγκριτικής πληροφόρησης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων.

Οι αναφορές στις εν λόγω αξίες που εμπεριέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση του 2018 είναι σωστά ταξινομημένες, οι αναφορές στις εν λόγω αξίες του 2019 που εμπεριέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2019 είναι και αυτές σωστά ταξινομημένες , και ως εκ τούτου η αναταξινόμηση των κονδυλίων έγινε χωρίς να χρειάζεται να γίνει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v