Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου

Η "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ" ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, της 10-9-2020, όρισε από τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, την κα Ναταλία Νικολαίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ε.Ε.) της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, δηλαδή έως και τις 24-5-2021.

Περαιτέρω, μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί ορισμού νέου μέλους στην Ε.Ε., η Ε.Ε. της Εταιρείας, με τη νέα σύνθεσή της, κατά τη συνεδρίασή της, της 10-9-2020, συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρό της, ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Γαλέτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,

2. Ναταλία Νικολαίδη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και

3. Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v