Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γαλαξίας: Σταθερός τζίρος και κερδοφορία το 2019

Χωρίς δανεισμό και σταθερό επίπεδο επενδύσεων κινείται η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Στόχος για τρία νέα ιδιόκτητα καταστήματα το 2020.

Γαλαξίας: Σταθερός τζίρος και κερδοφορία το 2019

Οριακή αύξηση πωλήσεων, διατήρηση κερδοφορίας και μηδενικό δανεισμό εμφάνισε το 2019 η ΠΕΝΤΕ Α.Ε., γνωστότερη ως αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας.

Η διοίκηση της εταιρείας, παρουσιάζοντας τα δεδομένα της περασμένης οικονομικής χρήσης, αναφέρεται στην όξυνση του ανταγωνισμού στον κλάδο και στο γεγονός πως διατήρησε το ίδιο επίπεδο κερδοφορίας -πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και επενδύσεις- ως μια μικρομεσαία αλυσίδα του χώρου.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 450,131 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 449,969 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2018, σημειώνοντας οριακή βελτίωση ύψους 0,04%. Σημειώνεται ότι το 2019 πρόσθεσε δύο νέα καταστήματα στο δίκτυό της, τα οποία εντάχθηκαν στο β’ εξάμηνο και άρα η επίδρασή τους είναι οριακή, καθιστώντας τον τζίρο της αλυσίδας σταθερό.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 13,057 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,521 εκατ. ευρώ προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας και ποσό 535.906,74 ευρώ αφορά σε αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων του Ν.3908/2011, όπου στο τέλος της χρήσεως μεταφέρονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.3908/2011. Συγκριτικά, τα λειτουργικά προ φόρων κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά ποσοστό 2,19%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μετά φόρων στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 9,047 εκατ. ευρώ έναντι των 8,810 εκατ. ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 2,69%.

Το 2019 πραγματοποίησε επενδύσεις κυρίως για την ίδρυση και λειτουργία των νέων καταστημάτων, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 20,148 εκατ.ευρώ, οι δε αποσβέσεις κατά τη χρήση του 2019 ανήλθαν στο ποσό των 9, 249 εκατ. ευρώ. Τα καταστήματα της Γαλαξίας το 2019 ανέρχονταν σε 159, εκ των οποίων τα 81 είναι ιδιόκτητα και τα 78 μισθωμένα. Το 2019 προστέθηκε ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα στα Μέγαρα και ένα νέο μισθωμένο κατάστημα στο Μενίδι. Εντός του 2020 ήδη λειτούργησε ένα ακόμη ιδιόκτητο κατάστημα στη Ν. Πέραμο ενώ προβλέπεται να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους 2020 επιπλέον και άλλα τρία νέα ιδιόκτητα καταστήματα (Ξυλόκαστρο, Πάτρα, Αχαρνές).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v