Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Οι Βλατάκης και Μυρτάκης ορίστηκαν νέα μέλη στο ΔΣ

Θα αντικαταστήσουν τους κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημήτριου Αρμάου.

Πλαστικά Κρήτης: Οι Βλατάκης και Μυρτάκης ορίστηκαν νέα μέλη στο ΔΣ

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2020, όρισε προσωρινά και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση τους κ.κ. Μιχαήλ Βλατάκη και Νικόλαο Μυρτάκη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημήτριου Αρμάου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 9 έτη ως μέλη του Δ.Σ. που αποτελεί το ανώτερο όριο σύμφωνα με το Ν. 4706, προκειμένου η εταιρία να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του νόμου.

Κατόπιν τούτου η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

2) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

3) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

5) Ιωάννης Μελάς, εκτελεστικό μέλος

6) Εμμανουήλ Κυκριλής, εκτελεστικό μέλος

7) Γεώργιος Βαλεργάκης, εκτελεστικό μέλος

8) Γεώργιος Κόρκακας, εκτελεστικό μέλος

9) Μιχαήλ Περάκης, μη εκτελεστικό μέλος

10) Μιχαήλ Βλατάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

11) Νικόλαος Μυρτάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επιτροπή Ελέγχου

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2020, ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ και το μη εκτελεστικό μέλος του Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση των κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη του Γεωργίου και Δημήτριου Αρμάου του Αλεξάνδρου οι οποίοι παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. λόγω συμπλήρωσης 9 ετών ως ανεξάρτητα μέλη του. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται από

: 1) Την κα Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο.

2) Τον κ. Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος και

3) Τον κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v