Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στις 12/11 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Πλαστικά Κρήτης.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 12/11 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Πλαστικά Κρήτης την 12η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2.Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Έγκριση εκλογής αντικαταστατών παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέων μελών του και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

4.Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

5.Λοιπά θέματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v