Φωτοβολταϊκά: Ζητούν Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ για αποθηκευτικό σταθμό

Αντίστοιχη πρόταση είχε υποβάλει και η ΡΑΕ, το 2019, στο πλαίσιο της συζήτησης για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης. Η έννοια αυτού του σταθμού δεν ταυτίζεται με την έννοια του Υβριδικού Σταθμού, αναφέρει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Φωτοβολταϊκά: Ζητούν Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ για αποθηκευτικό σταθμό

Στον υπό διαμόρφωση Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ
και Ειδικά Έργα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών προτείνει:

Να είναι δυνατή η χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, ή τροποποίηση αυτής, ώστε να προστίθεται στον σταθμό αποθηκευτικό μέσο ενέργειας, στην ίδια ή άλλη τοποθεσία, χωρίς να μεταβάλλεται η οντότητα του σταθμού και
ο τρόπος μεταχείρισής του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Η έννοια αυτού του σταθμού δεν ταυτίζεται με την έννοια του Υβριδικού Σταθμού.

Υπενθυμίζουμε, αναφέρει ανακοίνωση, ότι αντίστοιχη πρόταση είχε υποβάλει και η ΡΑΕ, το 2019, στο πλαίσιο της συζήτησης για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v