Φίλιππος Νάκας: Από 9/12 η καταβολή μερίσματος €0,127/μετοχή

Οι δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2019-30.06.2020 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Φίλιππος Νάκας: Από 9/12 η καταβολή μερίσματος €0,127/μετοχή

Η Φίλιππος Νάκας ανακοίνωσε ότι το μικτό μέρισμα για την χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020 ανέρχεται σε €0,134 ανά μετοχή.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 του ν. 4646/2019, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,127.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα “record date” όπου οι δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2019-30.06.2020 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2020 ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ALPHA BANK και θα αρχίσει στις 9 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2021,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v