Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναδιάρθρωση του χρέους

Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας είναι θετικοί, υποστηρίζει η διοίκηση, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, παράταση της λήξης των δανείων μέχρι την 31.12.2030, μείωση του κόστους δανεισμού και εξασφάλιση νέων πιστωτικών γραμμών.

Αλουμύλ: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναδιάρθρωση του χρέους

Η  «ΑΛΟΥΜΥΛ» ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 3η Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη η σύμβαση αναδιάρθρωσης χρέους της Εταιρείας με αναδρομική ισχύ από 12.11.2020.

Κατά συνέπεια, υλοποιήθηκε συμβατικά η από 17.02.2020 συμφωνία επί των ενδεικτικών όρων (Head of Terms) αναδιάρθρωσης δανεισμού, συνολικού ποσού €161 εκ., μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων τραπεζών.

Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας είναι θετικοί για την Εταιρεία και τον Όμιλο, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, παράταση της λήξης των δανείων μέχρι την 31.12.2030, μείωση του κόστους δανεισμού και εξασφάλιση νέων πιστωτικών γραμμών.

Συνεπακόλουθα και ως απόρροια της Συμφωνίας, επιτυγχάνεται η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου, με θετική μεταβολή του δείκτη ρευστότητας και μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων του.

Η ολοκλήρωση της Συμφωνίας αποτελεί ορόσημο για την Εταιρεία, κλείνοντας θετικά και αποτελεσματικά μια μακροχρόνια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις ομολογιούχες τράπεζες και θέτοντας τις βάσεις για την αναπτυξιακή πορεία της ΑΛΟΥΜΥΛ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v