Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έχει πενταετή θητεία.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development

Γνωστοποιείται από τη Lamda Development S.A., η συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτό εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.12.2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. κ. Αναστάσιο Γιαννίτση, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος

2. κ. Ευάγγελο Χρόνη, Αντιπρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος

3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος

4. κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη εκτελεστικό μέλος

5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, μη εκτελεστικό μέλος

6. κ. Γεώργιο Γεράρδο, μη εκτελεστικό μέλος

7. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, αναξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. κ. Βασίλειο Κάτσο, μη εκτελεστικό μέλος.

9. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

10. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος

11. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

12. κα. Ευγενία Παΐζη, μη εκτελεστικό μέλος

13. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

14. κ. Άρη Σερμπέτη, μη εκτελεστικό μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v