Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αττικά Πολυκαταστήματα: Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο των εφοπλιστών

Κλείνει με την απορρόφηση της Retail Ventures ο κύκλος μετοχικής και κεφαλαιακής μόχλευσης. Πώς η Retail Ventures απέκτησε από Folli Follie και Picar το 100% της Attica Stores και πήρε μέρισμα 33 εκατ. ευρώ.

Αττικά Πολυκαταστήματα: Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο των εφοπλιστών

Στην απορρόφηση της μητρικής της εταιρείας Συμμετοχών, Retail Ventures, προχώρησε, στο τέλος του 2020, η Αττικά Πολυκαταστήματα (Attica Stores), ολοκληρώνοντας, με την παραπάνω κίνηση, ένα διετή κύκλο μετοχικής και κεφαλαιακής μόχλευσης, που την καθιστά έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση της υπογεγραμμένης συμφωνίας για είσοδο στρατηγικών επενδυτών.

Η Retail Ventures αποτελεί εταιρεία συμμετοχών, μέσω της οποίας οι κ.κ. Τζουβελεκάκης, Λαμπρόπουλος και Σγουμπόπουλος ελέγχουν την Αττικά Πολυκαταστήματα. Ως το τέλος του 2017, η εταιρεία κατείχε το 43% της Αττικά Πολυκαταστήματα, με την Picar να ελέγχει το 5,9% και τη Folli Follie το υπόλοιπο.

Λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες της QCM, για πλασματικά οικονομικά μεγέθη της Folli Follie, η Retail Ventures μετέτρεψε ομολογίες έκδοσης της Αττικά Πολυκαταστήματα, ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 55,59%, με υποχώρηση του ποσοστού των Folli Follie και Picar.

Ακολούθησε τον Δεκέμβριο του 2018 ο πλειστηριασμός των μετοχών Attica Stores, που κατείχε η Folli Follie, από τις πιστώτριες τράπεζες. Μέρος τους (σ.σ. το 10,2%) αγοράστηκε από την ίδια την Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ το υπόλοιπο (25,5%) από την Eθνική Τράπεζα.

Οι μετοχές της Αττικά Πολυκαταστήματα, που κατείχε η Εθνική, πωλήθηκαν στη Retail Ventures εντός του 2019, ενώ ακυρώθηκαν και οι ίδιες μετοχές της Αττικά Πολυκαταστήματα. Τέλος, η εταιρεία αγόρασε από την Picar το 4,6% της εταιρείας. Έτσι, το ποσοστό της Retail Venture στην Αττικά Πολυκαταστήματα ανήλθε στο 100% στο τέλος του 2019.

Για τη χρηματοδότηση της αγοράς του 25,5% των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα από την Εθνική, συνάφθηκε δανεισμός με την ίδια τράπεζα, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, με εξασφάλιση την ενεχυρίαση 9.026.844 μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Retail Ventures δεσμεύτηκε, βάσει των όρων της δανειακής σύμβασης, να προχωρήσει σε συγχώνευση, δια απορρόφησης της εταιρείας, από τη θυγατρική της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Προφανώς, για να εξυπηρετηθεί το δάνειο από τις ταμειακές ροές της τελευταίας. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο της Retail Ventures προς την Eθνική Τράπεζα, κατά την απορρόφησή της, ανερχόταν σε 39,3 εκατ. ευρώ.

Ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο των εφοπλιστών

Η δια απορροφήσεως συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Αυγούστου. Κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Retail Ventures είχε καθαρή θέση 102,37 εκατ. ευρώ, χάρη στην εύλογη αξία των 143,9 εκατ. ευρώ του 100% της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2019 η Retail Ventures εισέπραξε μέρισμα 32,9 εκατ. ευρώ από την Αττικά Πολυκαταστήματα, ποσό που, όπως όλα δείχνουν, απέδωσε, με τη σειρά της, στους μετόχους της.

Οι παραπάνω κινήσεις (διανομή γενναίου μερίσματος, απορρόφηση της Retail Ventures από Αττικά Πολυκαταστήματα) αποτελούσαν προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της συμφωνίας είσοδου στρατηγικών επενδυτών. Βάσει του αρχικού πλάνου θα συσταθεί μια νέα εταιρεία Συμμετοχών, στην οποία οι μεν μέτοχοι της Αττικά Πολυκαταστήματα θα εισφέρουν τις μετοχές τους (αύξηση εις είδος) και αν χρειασθεί, θα βάλουν κάποια μετρητά, οι δε επενδυτές (Αθ. Λασκαρίδης, Γ. Σαραντίτης, Π. Τσάκος και το Ίδρυμα Ωνάση) θα βάλουν μετρητά.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v