Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Viohalco: Στο 23,25% αυξήθηκε το ποσοστό του ιδρύματος ΚΙΚΠΕ

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευάγγελου Στασινόπουλου στη Viohalcο κατήλθε του ορίου 20%, και είναι πλέον 19,20%

Viohalco: Στο 23,25%  αυξήθηκε το ποσοστό του ιδρύματος ΚΙΚΠΕ

Η Viohalco έλαβε δύο γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών που αναφέρουν ότι:

(α) o κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος μεταβίβασε αιτία δωρεάς 11.053.236 μετοχές της Viohalcο, ήτοι 4,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Viohalcο, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ). Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευάγγελου Στασινόπουλου στη Viohalcο κατήλθε του ορίου 20%, και είναι πλέον 19,20% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco,

(β) το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ απέκτησε 11.053.236 μετοχές της Viohalcο, ήτοι 4,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Viohalcο. Κατά συνέπεια, το ποσοστό συμμετοχής του στη Viohalcο αυξήθηκε από 18,99% σε 23,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco, και

(γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ χορήγησε στον κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος KIKΠE, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις ως άνω μετοχές της Viohalcο.

Αυτά τα δικαιώματα ψήφου αθροίζονται με τα δικαιώματα ψήφου που ήδη κατέχει ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος (23,65% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο). Συνολικά, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου στη Viohalcο υπερέβη το όριο του 25%, και ανέρχεται σε 27,92% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο.

Σύμφωνα με την υποχρέωσή της σύμφωνα με το άρθρο 14 του Βελγικού Νόμου της 2 ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου σε εισηγμένες εταιρείες, η Viohalco δημοσιεύει το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων που έλαβε.

*Ολόκληρη η ανακοίνωση της Viohalcο, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v