Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τιτάν: Αύξηση ΕBIΤDA στα 286 εκατ., επιστροφή κεφαλαίου €0,40

Σταθερό τζίρο και αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τη χρονιά της πανδημίας εμφανίζει η εισηγμένη. Διπλάσια η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, στο 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Ενίσχυση ταμειακών ροών και μείωση καθαρού δανεισμού.

Τιτάν: Αύξηση ΕBIΤDA στα 286 εκατ., επιστροφή κεφαλαίου €0,40

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα αποτελέσματα έτους 2020.

  • Σταθερός ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο €1.607 εκατ.
  • Αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα €286,2 εκατ., τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010. Οφέλη από την ανθεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος.
  • Χαμηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας στο €1,5 εκατ. (από €50,9 εκατ. το 2019), ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους €63,9 εκατ. που σχετίζονται με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους €46,6 εκατ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3 εκατ. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε €65,4 εκατ.
  • Ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €155,2 εκατ. στα €684,4 εκατ. στις 31.12.20
  • Φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
  • Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος).
  • Απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο τρίμηνο 2021

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημειώνει ότι σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκατ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στο €1,5 εκατ. (από €50,9 εκατ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκατ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3 εκατ. της Titan Cement Egypt. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4 εκατ. Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συνολικά, σημειώνει, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Οπως δηλώνει ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου: «Στη διάρκεια μια δύσκολης χρονιάς, μεριμνήσαμε πρώτα για τους εργαζόμενούς μας και όσους βρίσκονται κοντά μας, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ταυτόχρονα, όμως, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα οργανικά μας αποτελέσματα, και να επιτυγχάνουμε την πρόοδό μας προς τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής μας στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής μας ανάπτυξης».

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα 2020 της Τιτάν στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v