Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Medicon

H ΓΣ όρισε ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Ευστράτιος Τσερκέζος, Σπυριδούλα Κτίστη και Δημήτριος Καπετανάκης.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Medicon

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Medicon της 24ης Μαρτίου 2021 εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Ευστράτιος Τσερκέζος, Σπυριδούλα Κτίστη, και Δημήτριος Καπετανάκης, τα οποία πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 24η.03.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.

2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

3. Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου, συνταξιούχος βιολόγος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v