Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Επέστρεψε στα κέρδη το 2020

Μετά το κερδοφόρο 2020, το πρώτο φετινό τρίμηνο ξεκίνησε ανοδικά για την εισηγμένη εταιρεία. Ο δανεισμός με χαμηλότερο κόστος, η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η αγορά ακινήτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Τζιρακιάν: Επέστρεψε στα κέρδη το 2020

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, η επιστροφή στα κέρδη και η ευνοϊκή αναχρηματοδότηση των τραπεζικών της υποχρεώσεων ήταν οι βασικές εξελίξεις στην Τζιρακιάν κατά το 2020, έτος κατά το οποίο η εισηγμένη εταιρεία ρευστοποίησε επενδυτικό της ακίνητο στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ειδικότερα, την προηγούμενη οικονομική χρήση:

  • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 14,5 στα 17,46 εκατ. ευρώ του 2019.
  • Το EBITDA βελτιώθηκε από τις -196 χιλ. στις +528 χιλ. ευρώ.
  • Το ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα του 2019 (-2,55 εκατ.) μετατράπηκε σε κέρδος +286 χιλ. ευρώ.
  • Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 3,9 εκατ. ευρώ.
  • Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας έκλεισε στο 1,36.
  • Η εισηγμένη δανείστηκε 1,42 εκατ. ευρώ από τους βασικούς της μετόχους (προκαταβολή έναντι επικείμενης αύξησης κεφαλαίου, με στόχο την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης), αλλά και 2 εκατ. ευρώ με προνομιακούς όρους από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων. Επίσης, η εισηγμένη προχώρησε σε αναχρηματοδότηση με χαμηλότερο κόστος χρήματος των τραπεζικών της υποχρεώσεών.

Το 2021 ξεκίνησε ικανοποιητικά για την Τζιρακιάν, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι «έχοντας διανύσει το πρώτο τρίμηνο του έτους, η πορεία της εταιρείας κρίνεται απολύτως ικανοποιητική, ενώ οι στόχοι που είχαν τεθεί, επιβεβαιώνονται από τα επίπεδα του κύκλου εργασιών, του όγκου και της κερδοφορίας. Η ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα συνεχίζεται απρόσκοπτα καθώς η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα θα συνεχίζει να εντείνεται».

Επίσης, προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίου για την αγορά όμορου οικοπέδου με τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας, από τη συγγενή της εταιρεία Europa Profil Αλουμινίου.

Ειδικότερα, για τις φετινές προοπτικές, η διοίκηση της Τζιρακιάν αναφέρει:

«Η δυναμική αύξηση των πωλήσεων που ξεκίνησε μετά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους συνεχίζεται απρόσκοπτα, με τον όγκο των πωλήσεων αλλά και τον κύκλο εργασιών να κινούνται σε αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η διαρκώς βελτιούμενη ζήτηση θα συνεχίσει να ενισχύεται και από τις πολιτικές αυξημένης ρευστότητας, οι οποίες προωθούνται από την κυβέρνηση αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη το νέο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, το οποίο θα υποστηριχθεί χρηματοδοτικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων περιλαμβάνει μεγάλα και σημαντικά έργα που θα στηρίξουν την εγχώρια ζήτηση σε προϊόντα χάλυβα.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, η Κίνα και οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες έχουν εκπονήσει μεγάλα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να αντισταθμίσουν τα υφεσιακά χαρακτηριστικά της πανδημίας. Υπό αυτή τη συνθήκη η διεθνής ζήτηση σε προϊόντα χάλυβα θα συνεχίσει να ενισχύεται δίνοντας περαιτέρω ώθηση και στις εξαγωγές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τόσο ο όγκος του πωληθέντος τονάζ όσο και ο τζίρος κινούνται στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των στόχων της, η εταιρεία υλοποιεί εμπορική πολιτική διεύρυνσης και διασποράς των πωλήσεών της, σχεδιάζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της, οι οποίες ήδη από το 2020 άρχισαν να απορροφούν ένα μέρος των προϊόντων της.

Καθώς το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους οδεύει προς ολοκλήρωση, οι στόχοι που είχαν τεθεί επιβεβαιώνονται, με τον κύκλο εργασιών και τον όγκο του πωληθέντος τονάζ να αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, αντίστοιχα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα η επίτευξη νέων συμφωνιών παραγγελιών κινείται δυναμικά, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι και το δεύτερο τρίμηνο του έτους θα επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί.

Περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους χαρακτηρίστηκε από την αύξηση των τιμών κόστους των Α' υλών στην αγορά του χάλυβα, γεγονός που επιταχύνθηκε από τις σημαντικές ελλείψεις διαθεσιμότητας που καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο.

Η επιβολή προσωρινών δασμών σε εισαγωγές από τρίτες χώρες, σε ενίσχυση των υφιστάμενων ποσοστώσεων και στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας, συντηρούν τη διεθνή προσφορά σε χαμηλά επίπεδα, με συνέπεια οι τιμές να έχουν ήδη ανέλθει σε υψηλά δωδεκαετίας, καταρρίπτοντας κάθε νέα εκτίμηση.

Δεδομένων των προγραμματισμένων παραδόσεων των Α' υλών από τα χαλυβουργεία διεθνώς, αλλά και του χρονικού σημείου που αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για την τύχη των δασμών και των ποσοστώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάται ότι έως τα τέλη του εξαμήνου δεν αναμένεται αναστροφή της τάσης των τιμών. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές που είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν τις τυχόν αυξομειώσεις των τιμών των Α' υλών.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία, ωστόσο ελεγχόμενη, καθώς η υλοποίηση των πολιτικών ανάπτυξης της εταιρείας αλλά και τα συνολικά επίπεδα ζήτησης και τιμών τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά καθιστούν τους στόχους της εταιρείας επιτεύξιμους».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v