Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή €90,8 εκατ. στους μετόχους σε μετοχές Cenergy και μετρητά

Οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της εταιρείας που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και 0,015 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 20ή/4/2021.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή €90,8 εκατ. στους μετόχους σε μετοχές Cenergy και μετρητά

Τη διανομή ποσού 90.867.433,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,2421571510 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ενέκριναν ομόφωνα οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στη σημερινή τους έκτακτη γενική συνέλευση.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το ποσό αυτό θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της εταιρείας που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και 0,015 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές Cenergy Holdings αποτιμήθηκαν με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής τους στα χρηματιστήρια, στα οποία διαπραγματεύονται, κατά το εξάμηνο που έληξε την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings. Μέτοχοι στους οποίους αντιστοιχούν κλασματικά δικαιώματα θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, ορίζονται, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της ως άνω διανομής η 15η/4/2021, ως ημερομηνία αποκοπής η 14η/4/2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 20ή/4/2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v