Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισαγωγή κερδών από Ιταλία έκανε το 1ο τρίμηνο η Πειραιώς

Τα κεφαλαιακά κέρδη από το swap με τον ΟΔΔΗΧ, την πώληση ιταλικών κρατικών ομολόγων ονομαστικής αξίας 1,15 δισ. και τα παράγωγα επιτοκίου. Κεφάλαια άνω των 800 εκατ. ευρώ έφεραν ήδη οι ενέργειες του capital plan. Τι απομένει.

Εισαγωγή κερδών από Ιταλία έκανε το 1ο τρίμηνο η Πειραιώς

Κεφαλαιακά κέρδη 388 εκατ. ευρώ έγραψε, κατά τη διάρκεια του Α' τριμήνου της φετινής χρήσης, η Τράπεζα Πειραιώς από ανταλλαγές και πωλήσεις κρατικών ομολόγων, ανεβάζοντας το ύψος των κεφαλαίων που έχουν αποδώσει ως τώρα οι ενέργειες του capital plan σε επίπεδα υψηλότερα των 800 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα μεταγενέστερα γεγονότα, που συμπεριλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, η τράπεζα εξασφάλισε κεφαλαιακό κέρδος 221 εκατ. ευρώ από το swap Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΔΔΗΧ, το οποίο διενεργήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Επιπρόσθετα, ενέγραψε, αθροιστικά, κέρδος 167 εκατ. ευρώ από πώληση την 1η Μαρτίου ιταλικών κρατικών ομολόγων (85 εκατ. ευρώ), ονομαστικής αξίας 1,15 δισ. ευρώ και από παράγωγα επιτοκίου (82 εκατ. ευρώ).

Ακολούθησε στις 16 Μαρτίου η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας (SPA) με τη Euronet, για την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών (POS) και την αποκλειστική εμπορική συνεργασία των δύο πλευρών. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και συνιστά, στο σύνολό του, κεφαλαιακό κέρδος για την τράπεζα.

Τέλος, στις 11 Μαρτίου υπογράφηκε με την Christofferson Robb & Company (“CRC”) δεσμευτική συμφωνία συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα μεταφέρει στον επενδυτή τον πιστωτικό κίνδυνο τμήματος του χαρτοφυλακίου και θα πληρώνει για την προστασία ασφάλιστρο κινδύνου.

Έτσι, μειώνει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό (RWA) κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ και ενισχύονται, έμμεσα, οι κεφαλαιακοί της δείκτες. Εκτιμάται ότι από τη συναλλαγή απελευθερώνεται εποπτικό κεφάλαιο περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 άλλη μια συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ. Συνολικά, από τις δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις, το σταθμισμένο ενεργητικό προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας, έμμεσα, τα κεφάλαια της τράπεζας κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το capital plan, που εκπόνησε και υλοποιεί η διοίκηση, προβλέπει την ενίσχυση των κεφαλαίων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ από πωλήσεις assets και συνθετικές τιτλοποιήσεις, ενώ υπάρχουν σε εφεδρεία και μικρότερου διαμετρήματος ενέργειες όπως η μεταβίβαση συμμετοχών της Πειραιώς σε μια εταιρεία, η διαχείριση της οποίας θα ανατεθεί σε τρίτο.

Τα πρόσθετα κεφάλαια 1 δισ. ευρώ από το capital plan, σε συνδυασμό με την άντληση 1 έως 1,25 δισ. από την επικείμενη ΑΜΚ και την έκδοση Additional Tier I τίτλων, θα επιτρέψουν στην τράπεζα να απορροφήσει όλο το κόστος των ενεργειών εξυγίανσης με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v