Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Ζημιές το 2020, σε συζητήσεις με στρατηγικούς για χρηματοδότηση

Μειωμένος άνω του 30% ο τζίρος της νηματουργίας, που εμφάνισε ζημιές ύψους 5,78 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Σε εξέλιξη οι διερευνητικές επαφές με στρατηγικούς επενδυτές.

Βαρβαρέσος: Ζημιές το 2020, σε συζητήσεις με στρατηγικούς για χρηματοδότηση

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε σε 7,49 εκατ. ευρώ έναντι 10,73 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, μειωμένος κατά 30,15%, λόγω : α. καθυστέρησης χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, β. έλλειψης κεφαλαίου κίνησης και γ. της πανδημίας COVID-19.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,99 εκατ. ευρώ ποσοστό 93,23% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2020 ανήλθαν σε ζημίες -2,74 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -3,32 εκατ. ευρώ του 2019. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -2,03 εκατ. ευρώ έναντι -1,76 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -5,78 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -5,55 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Στις 30.06.2020 τελείωσε η εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκ. Ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας. Το χρηματοδοτικό σχήμα έχει ως εξής: Ίδια κεφάλαια 875.896,34 ευρώ (18,45%), μακροπρόθεσμο δανεισμό 2.376.076,51ευρώ (50,05%) και επιχορήγηση 1.495.432,77 ευρώ (31,50%).

Η Εταιρεία με τον σύμβουλο AMBROSIA CAPITAL, είναι σε διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εσωτερικού και εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v