Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Επιβεβαιώνει την εξυγίανση μέσω κρατικοποίησης

Την ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη με ΑΜΚ υπέρ Δημοσίου επιβεβαίωσε η τράπεζα. Η δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων προαίρεσης από το Δημόσιο σε ιδιώτη επενδυτή και η εκκρεμότητα που καλείται να λύσει η κυβέρνηση. Το κουβάρι των τιτλοποιήσεων. Στο limit down η μετοχή.

Attica Bank: Επιβεβαιώνει την εξυγίανση μέσω κρατικοποίησης

Την ενεργοποίηση του μηχανισμού, που προβλέπει ο νόμος Χαρδούβελη, για συμψηφισμό αναβαλλόμενου φόρου μέσω αύξησης κεφαλαίου υπέρ Δημοσίου επιβεβαιώνει η Attica Bank, κατόπιν σχετικού ερωτήματος που της απηύθυνε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με μια λιτή και γραμμένη με νομικούς όρους ανακοίνωση η τράπεζα διευκρινίζει τα εξής σημεία:

-η τράπεζα προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 27 Α του νόμου Χαρδούβελη μετατρέποντας αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.

- εν συνεχεία θα σχηματίσει ειδικό αποθεματικό και θα εκδώσει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών ( δικαιώματα μετατροπής – warrants) που θα αποδοθούν στο Δημόσιο.

- οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής των warrants σε μετοχές αλλά όπως γράψαμε η διαδικασία δεν έχει καθοριστεί και εκκρεμεί υπουργική απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το call option, τα δικαιώματα μετατροπής μπορούν να προσφερθούν σε τρίτους επενδυτές. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πλήρως το πρωινό ρεπορτάζ του Euro2day.gr για την κρατικοποίηση της τράπεζας ως πρώτο βήμα του σχεδίου ριζικής εξυγίανσης του ισολογισμού της Attica Bank.

Η Attica έκλεισε τη χρήση 2020, σύμφωνα με ανακοίνωσή της με καθαρές ζημιές 306,4 εκατ. ευρώ, λόγω των προβλέψεων ύψους 286 εκατ. ευρώ, που πήρε μπροστά για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τις οποίες προτίθεται να διενεργήσει φέτος, εντασσόμενη στον Ηρακλή ΙΙ.

Η εγγραφή ζημιάς 306 εκατ. ευρώ οδηγεί σε αυτόματη ενεργοποίηση της υποχρέωσης αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να συμψηφισθεί η οριστική και εκκαθαρισμένη αναβαλλόμενη λογιστική απαίτηση. Κύκλοι της τράπεζας υπονοούσαν, χθες, την παραπάνω εξέλιξη, αναφέροντας ότι επίκειται βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013

Πρόκειται για το νόμο Χαρδούβελη, ο οποίος επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να αναγνωρίζουν στα εποπτικά ίδια κεφάλαια το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών τους απαιτήσεων ( DTC), καθιερώνοντας αυτόματο και υποχρεωτικό συμψηφισμό τους. Όταν οι τράπεζες εμφανίζουν κέρδη, συμψηφίζουν DTC με φορολογία εισοδήματος. Όταν εμφανίζουν ζημίες, συμψηφίζουν DTC με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Σημειώνεται ότι για να προχωρήσει αύξηση κεφαλαίου της Attica υπέρ Δημοσίου θα πρέπει προηγουμένως, η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το πλαίσιο καθώς εκκρεμεί, εδώ και χρόνια, ο καθορισμός σειράς τεχνικών λεπτομερειών.

Για παράδειγμα, δεν έχει καθορισθεί αν τα κεφάλαια θα δίνονται με μετρητά ή με έκδοση ομολόγου, ενώ δεν μορφοποιήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τη δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων μετατροπής από το Δημόσιο σε ιδιώτη/ες επενδυτή/ές.

Πρόκειται για κρίσιμες στην περίπτωση της Attica λεπτομέρειες καθώς ενδέχεται να παρέχουν τη δυνατότητα να μετατραπεί η υποχρεωτική ΑΜΚ υπέρ Δημοσίου, σε αύξηση κεφαλαίου, μέσω της οποίας θα εισέλθει στρατηγικός επενδυτής αγοράζοντας από το Δημόσιο έναντι συμβολικού τιμήματος τα δικαιώματα μετατροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η η Κομισιόν ζητά να επιλυθεί το παραπάνω θέμα εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν ασκηθεί το call option από τους υφιστάμενους μετόχους (ΕΦΚΑ, ΤΜΕΔΕ) ή δεν αγοράσουν τα δικαιώματα μετατροπής τρίτοι επενδυτές, το Δημόσιο, θα βρεθεί, μετά την ΑΜΚ, να κατέχει τουλάχιστον το 25% της τράπεζας.

Μετά την ανακοίνωση της τράπεζας επανήλθε στο ταμπλό και η μετοχή της Αttica Bank, κλειδώνοντας στο limit down με υψηλό ανεκτέλεστο. 

Το κουβάρι των τιτλοποιήσεων

Εντός της περσινής χρονιάς η Attica Bank ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μια ακόμη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, μικτής λογιστικής αξίας 712 εκατ. ευρώ, με την οποία θα εξυγίαινε οριστικά τον ισολογισμό της και θα προχωρούσε σε αλλαγή σελίδας. Διενεργώντας μάλιστα τη σχετική προεργασία, μεταβίβασε τα εν λόγω δάνεια στις εταιρείες ειδικού σκοπού Astir NPL Finance 2020-1 και Astir NPL Finance 2020-2.

Είχε προηγηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 η αναδιοργάνωση των oμολόγων της τιτλοποίησης «Artemis», μέσω της οποίας τιτλοποιήθηκαν δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,33 δισ. ευρώ.

Μετά την αναδιοργάνωση, οι τίτλοι πρώτης διαβάθμισης ανήλθαν σε 487 εκατ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης ( mezzanine notes), ονομαστικής αξίας 38 εκατ. ευρώ. Επίσης, δημιουργήθηκε νέα θέση Α2, ονομαστικής αξίας 61 εκατ. ευρώ, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των απαιτήσεων του master servicer.

Τα κουπόνια των ομολόγων ανέρχονται σε 3% για τις senior, mezzanine καθώς και τη θέση Α2 και η διάρκεια της τιτλοποίησης ανέρχεται σε δέκα έτη από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης των ομολόγων

Υπενθυμίζεται ότι το 2017, όταν διενεργήθηκε η τιτλοποίηση, η Aldridge EDC αγόρασε τις junior notes ομολογίες, έναντι 70 εκατ. ευρώ, με την Attica να εγγράφει ισόποσο κεφαλαιακό κέρδος. Ο επενδυτής έκανε απόσβεση της επένδυσης, μέσω των προμηθειών διαχείρισης, πριν την αναδιοργάνωση των ομολογιών και πήρε επιπρόσθετα τις mezzanine ομολογίες A2, ονομαστικής αξίας 61 εκατ. ευρώ, που συνιστούν την απόδοσή του.

Προχθές, 27 Απριλίου το Δ.Σ της Attica Bank ανακοίνωσε ότι προχωρά στην τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης Artemis καθώς και το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, το ύψος των οποίων δεν ανακοινώθηκε.

Επομένως, πέραν των NPEs που εντάχθηκαν στην τιτλοποίηση Astir, υπήρχαν επιπρόσθετα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, είτε από αυτά που «γέννησε» η πανδημία είτε αμφίβολης είσπραξης.  Στις 30/09/2020, το υπόλοιπο των ενήμερων δανείων σε κλάδους, που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι από την πανδημία του COVID-19 ανερχόταν σε περίπου 487 εκατ. ευρώ (προ προβλέψεων).

Στο Α εξάμηνο του 2020 είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων ( moratorium) ενήμερα δάνεια ανεξόφλητου υπολοίπου περίπου 492 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν ρυθμίσεις δανείων περίπου 99 εκατ. ευρω σε πελάτες που επλήγησαν από την πανδημία.  Συνολικά, δηλαδή, δάνεια 600 εκατ. ευρώ, είτε μπήκαν σε αναστολή, είτε ρυθμίστηκαν, ποσό που αντιστοιχούσε σε πάνω από το 40% των συνολικών ενήμερων χορηγήσεων.

 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v