Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Νέα εθελούσια έξοδος προσωπικού, ποιοι δικαιούνται

Η συμμετοχή του προσωπικού είναι προαιρετική και ανοιχτή, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις 17/05/2021 μέχρι και τις 04/06/2021. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Attica Bank: Νέα εθελούσια έξοδος προσωπικού, ποιοι δικαιούνται

Η Attica Bank, υλοποιώντας τους στόχους του τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου 2021-2023, και σε εφαρμογή των αποφάσεων της από 05/05/2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει νέο Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του προσωπικού της.

Η Τράπεζα συνεχίζει εντατικά την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού της μετασχηματισμού, προχωρώντας σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, με στόχο την αναδιοργάνωση των δομών της, την εξοικονόμηση κόστους και την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της, προκειμένου να παρέχει ανταγωνιστικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της, αναφέρει ανακοίνωση.

Με βάση το Πρόγραμμα που έχει κοινοποιηθεί, η συμμετοχή του προσωπικού είναι προαιρετική και ανοιχτή, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις 17/05/2021 μέχρι και τις 04/06/2021, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εργαζόμενοι ανήκουν στα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί, όπως τα ηλικιακά, ο χρόνος προϋπηρεσίας και οι μονάδες που απασχολούνται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v