Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμό 177/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την υπό Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39947/2020 Αίτηση της περί Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Euromedica: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης

Η «EUROMEDICA», ανακοινώνει ότι στις 12.05.2021 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμό 177/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την υπό Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39947/2020 Αίτηση της περί Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης, κατ' άρθρα 99 και 106 (δ) ΠτΚ.

Με την άνω απόφαση, επικυρώθηκε η από 26.06.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρίας και της κατά νόμο απαιτούμενης πλειοψηφίας των πιστωτών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v