Πειραιώς: Πήρε εγκρίσεις από SSM για τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix

Την έγκριση του επόπτη για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου (significant risk transfer - SRT) έλαβε η Πειραιώς. Κλείνουν στο τρέχον τρίμηνο οι συναλλαγές. Αποαναγνωρίζονται δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 6,8 δισ. ευρώ.

Πειραιώς: Πήρε εγκρίσεις από SSM για τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix

Την έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου (significant risk transfer - SRT) όσον αφορά στις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega έλαβε χθες η Τράπεζα Πειραιώς και ανοίγει πλέον και τυπικά ο δρόμος για την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών και την αποαναγνώριση των δανείων.

Οι μεταβιβάσεις «φέτας» από τις ομολογίες ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) των δύο τιτλοποιήσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τρέχον τρίμηνο, ενώ η δωρεάν απόδοση στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings ως και του 65% των παραπάνω ομολογιών προβλέπεται να διενεργηθεί στο γ' τρίμηνο. Μετά τη δωρεάν απόδοση, θα πραγματοποιηθεί και η αποαναγνώριση των δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 6,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα πήρε κατά τη διάρκεια του Α' τριμήνου το 50% της εκτιμώμενης ζημιάς (800 εκατ. ευρώ) από τις δύο συναλλαγές και θα πάρει την υπόλοιπη στο τρέχον τρίμηνο.

Εν τω μεταξύ έχει ήδη δρομολογηθεί η τιτλοποίηση Sunrise 1, η οποία περιλαμβάνει κυρίως καταγγελμένα δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, καταναλωτικά, εταιρικά), μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ. Η Πειραιώς υπέβαλε αίτηση κρατικής εγγύησης για τις senior notes ομολογίες ονομαστικής αξίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ. Προβλέπεται επίσης να εκδοθούν mezzanine notes 0,3 δισ. ευρώ και junior notes 4,3 δισ. ευρώ.

Τυπικά στόχος είναι να υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία (SPA) με τον προτιμητέο επενδυτή ως τα τέλη του έτους, ενδέχεται όμως να υπάρξει μια απόκλιση μερικών μηνών, λόγω της μεγάλης περιμέτρου που έχει η συναλλαγή.

Η δεύτερη τιτλοποίηση (Sunrise 2) αναμένεται να ξεκινήσει στο γ' τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Θα περιλαμβάνει κυρίως ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ.

Οι senior notes τίτλοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 1,8 δισ. ευρώ, οι mezzanine στο 0,2 δισ. ευρώ και οι junior notes στα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη τιτλοποίηση ρυθμισμένων δανείων, που θα διενεργηθεί στην Ελλάδα.

Οι mezzanine notes τίτλοι των δύο τιτλοποιήσεων Sunrise θα έχουν κουπόνι μεταξύ 7% με 9%, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να αποδοθεί δωρεάν στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings περίπου το 65% των εκδόσεων. Υπενθυμίζεται ότι για τις τιτλοποιήσεις Vega και Phoenix, εξετάζεται αντίστοιχα η δωρεάν απόδοση του 65% των mezzanine notes στους μετόχους. Οι τίτλοι φέρουν κουπόνι 7%.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στους επενδυτές η Πειραιώς, μετά την απόφαση για αύξηση κεφαλαίου κατά 1,38 δισ. ευρώ, οι δύο συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν σε βάθος 12μήνου.

Στο μέτωπο των πωλήσεων, η τράπεζα αναμένει υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για χαρτοφυλάκιο με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), μεικτής λογιστικής αξίας 535 εκατ. ευρώ (project Sunshine). Θα ακολουθήσει η πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από ενήμερα και δευτερευόντως μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει δάνεια περίπου 25 εταιρειών. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δ' τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Τέλος, θα υπάρξουν πωλήσεις μεμονωμένων εταιρικών δανείων, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων δανείων, η τράπεζα αναμένει μικρή επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες (σ.σ. της τάξης των 100 μ.β), κάτι που αποτελεί πρόσθετη ένδειξη ότι τα χαρτοφυλάκια Leasing και Shipping θα περιλαμβάνουν τυπικά ενήμερες απαιτήσεις, αξιοσημείωτου μεγέθους.

Η τράπεζα αναμένει ότι θα υπάρξουν νέα NPEs 1,7 δισ. ευρώ φέτος. Οι εισροές θα υπερκαλυφθούν από τη μείωση των NPEs κατά 1,5 δισ. ευρώ, λόγω οργανικών δράσεων (εισπράξεις, εκποιήσεις) καθώς και από λογιστικές διαγραφές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες από τις ζημιές των τεσσάρων τιτλοποιήσεων (Phoenix, Vega, Sunrise 1 και 2) θα ανέλθει σε 660 μονάδες βάσης και θα αντισταθμιστεί από τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v