Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Ολοκληρώθηκε η πώληση ιδίων μετοχών

Η μέση τιμή πώλησης ανά μετοχή ήταν 13,50 Ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Motor Oil: Ολοκληρώθηκε η πώληση ιδίων μετοχών

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 28ης Μαϊου 2021, η Motor Oil  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 31ης Μαϊου 2021 διέθεσε τις 96.353 ίδιες μετοχές που  είχε αποκτήσει στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018.

Η μέση τιμή πώλησης ανά μετοχή ήταν 13,50 Ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Κατόπιν των παραπάνω η Εταιρεία διαθέτει 241.494 ίδιες μετοχές (0,22% του μετοχικού κεφαλαίου) τις οποίες έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v