Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Τα οφέλη από την ταχύτερη υλοποίηση του clean-up

«Τρέχει» γρηγορότερα των αρχικών εκτιμήσεων η υλοποίηση του πλάνου. Η συμφωνία για Sunrise 1 και τα επόμενα βήματα. Χαμηλότερες προβλέψεις και υψηλότερη κερδοφορία το 2022, αν η εξυγίανση ολοκληρωθεί φέτος.

Πειραιώς: Τα οφέλη από την ταχύτερη υλοποίηση του clean-up

Η Πειραιώς Financial Holdings θα εγγράψει τη ζημιά από τη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση Sunrise 1, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεαστούν τα αποτελέσματα της κατά 100% θυγατρικής της, Τράπεζας Πειραιώς και ως εκ τούτου δεν θα τεθεί θέμα ενεργοποίησης του νόμου Χαρδούβελη.

Στις 2 Ιουνίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε να αποδώσει στον μοναδικό της μέτοχο, Πειραιώς Financial Holdings, το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης Sunrise I. Η απόδοση συνοδεύτηκε από μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας εις είδος, με ακύρωση 35,8 εκατ. μετοχών.

Μετά την παραπάνω απόφαση, η Πειραιώς Financial Holdings, ως κάτοχος του 95% των mezzanine και junior notes θα προχωρήσει στη μεταβίβαση του 51% σε Intrum (49%) και Serengeti Asset Management (2%), έναντι τιμήματος περίπου 19 εκατ. ευρώ, βάσει της δεσμευτικής συμφωνίας (SPA), που υπέγραψαν πρόσφατα, με την εταιρεία συμμετοχών του ομίλου.

Έτσι, η Συμμετοχών θα εγγράψει το συντριπτικό μέρος της λογιστικής ζημιάς των 1,5 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η Tράπεζα Πειραιώς, διακρατώντας το 100% των senior notes, ύψους 2,4 δισ. ευρώ και μόλις το 5% των mezzanine και junior notes, εγγράφει περιορισμένη ζημιά.

Με την παραπάνω «φόρμουλα» η Τράπεζα Πειραιώς αποφεύγει να κλείσει την τρέχουσα χρήση με ζημιές, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη, με αύξηση κεφαλαίου υπέρ Δημοσίου, προκειμένου να συμψηφιστούν οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Η μεταβίβαση του 51% των mezzanine και junior notes υποβοηθά την ταχύτερη έγκριση από πλευράς Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της μεταφοράς κινδύνου (significant risk transfer - SRT) και επομένως στην γρήγορη από-αναγνώριση των τιτλοποιηθέντων δανείων, η μικτή λογιστική αξία των οποίων ανέρχεται σε 7,2 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος υλοποιεί ταχύτερα το πλάνο επιθετικής εξυγίανσης, το οποίο ενδέχεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος της φετινής χρονιάς, έναντι αρχικής εκτίμησης, για ολοκλήρωσή τους τον Μάρτιο- Απρίλιο του 2022. Αν η παραπάνω εκτίμηση επιβεβαιωθεί, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για χαμηλότερες προβλέψεις το 2022 και ανοδική αναθεώρηση της καθοδήγησης για κερδοφορία και απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται πως ετοιμάζεται η τιτλοποίηση Sunrise 2 (ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ), είναι σε εξέλιξη η πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις leasing και ολοκληρώνεται η προεργασία, ώστε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός πώλησης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια.

Δωρεάν απόδοση του 44% των mezzanine και junior notes στους μετόχους

Η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ως και το 44% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Sunrise. Οι mezzanine ομολογίες φέρουν κουπόνι 9%, το οποίο καταβάλλεται, μετά από αυτό των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και πριν την εξόφληση κεφαλαίου των ίδιων τίτλων.

Δεδομένου του χαμηλού ρίσκου να καταπέσει η εγγύηση του προγράμματος Ηρακλής εντός των πρώτων 24 μηνών, η αγορά εικάζει ότι θα εισπραχθούν τα κουπόνια της πρώτης διετίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης. Η συνέχιση ή μη των καταβολών θα κριθεί από την πορεία των εισπράξεων.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings στις 22 Ιουνίου καλείται να αποφασίσει τη δωρεάν απόδοση του 65% των mezzanine και junior notes των τιτλοποιήσεων Vega και Phoenix στους μετόχους της Συμμετοχών.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v