Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Bonus από τα μοριακά τεστ για τη Medicon Hellas

Τα μοριακά διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό και οι εξαγωγές οδηγούν τις φετινές οικονομικές επιδόσεις της Medicon Hellas σε υψηλότερα επίπεδα. Νέα διαγνωστικά κέντρα προτίθεται να ανοίξει η εισηγμένη εταιρεία.

Bonus από τα μοριακά τεστ για τη Medicon Hellas

Ανοδικά εξελίσσονται μέχρι τώρα οι οικονομικές επιδόσεις της Medicon Hellas, με βάση τα όσα δήλωσε η διοίκηση της εταιρείας στα πλαίσια της πρόσφατης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.
Ένας σημαντικός καταλύτης για την άνοδο του κύκλου εργασιών αποτελούν τα μοριακά τεστ διάγνωσης του κορωνοϊού.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα άλλωστε ήταν εκείνη που άρχισε να ενισχύει τα μεγέθη της εισηγμένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2020, με αποτέλεσμα η Medicon Hellas να κλείσει την περυσινή χρονιά με αύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του 2020 διαμορφώθηκε στα 15,26 εκατ. ευρώ (από 13,44 εκατ. το 2019) το EBITDA στα 3 εκατ. (από 2,28 εκατ.) και τα καθαρά κέρδη στα 757 χιλ. (από 775 χιλ. όπου όμως απουσίαζαν πέρυσι κάποια έκτακτα κέρδη που είχαν υπάρξει το 2019).

Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίον φαίνεται η εισηγμένη εταιρεία να κινείται φέτος ανοδικά είναι οι εξαγωγές, τομέας στον οποίον δίδεται μεγάλη έμφαση (το 2020 κυμάνθηκαν γύρω στο 10% των συνολικών εσόδων). Οι σχετικές φετινές επιδόσεις είναι σαφώς ανοδικές, με τη διοίκηση της εταιρείας να αναφέρεται στην υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων της και στο γεγονός ότι μπορεί να πουλάει ακόμη και σε χώρες χαμηλού κόστους, όπως για παράδειγμα η Ινδία.

Επίσης, σταδιακή επάνοδος στην «κανονικότητα» αρχίζει να παρατηρείται και τις πωλήσεις της Medicon Hellas προς τα νοσοκομεία-κλινικές, καθώς η περυσινή χρονιά είχε επηρεαστεί από την εκδήλωση της πανδημίας και τις επιπτώσεις που είχε αυτή προκαλέσει πέρυσι στη ζήτηση.

Τέλος, στις προθέσεις της εταιρείας είναι να διευρύνει τον αριθμό των διαγνωστικών της κέντρων και μάλιστα δύο επιπλέον αναμένεται να ξεκινήσουν να λειτουργούν μέσα στο καλοκαίρι (σε Ταύρο και Κορυδαλλό).

Η Medicon Hellas έχει πλέον ξεπεράσει το πρόβλημα ρευστότητας που είχε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν, όταν το 2012 η κυβέρνηση κούρεψε τα ομόλογα (PSI) που υποχρεωτικά είχε δώσει στις εταιρείες του κλάδου έναντι των οφειλών που είχε το δημόσιο προς αυτές. Με βάση τα στοιχεία της 31ης/12/2020 ο καθαρός δανεισμός (σε μεγάλο βαθμό μακροπρόθεσμος) είχε διαμορφωθεί στα 6,1 εκατ. ευρώ, με το δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA να υπολογίζεται οριακά πάνω από το 2.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v