Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Από 28 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Από την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Κλουκίνας-Λάππας: Από 28 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Η εταιρεία «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Ιουλίου 2021 για διανομή μερίσματος στους Μετόχους από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 0,02 ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή.

Το μέρισμα των 0,02 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ.1 του Ν.4646/2019 και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό 0,019 ευρώ.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρείας την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.ΚΑ.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  • Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.
  • H διάρκεια των καταβολών καθορίζεται σε ένα έτος από την έναρξη των πληρωμών.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-4821186 με την κ. Μαρία Πρίντσιου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v