Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παγκρήτια: Σχέδιο για αύξηση κεφαλαίου ως 100 εκατ. ευρώ

Στόχος η εξυγίανση του ισολογισμού και η χρηματοδότηση πιστωτικής επέκτασης. Πού διαμορφώθηκαν οι κεφαλαιακοί δείκτες στο τέλος του 2020. Η προ προβλέψεων κερδοφορία και η αύξηση του NPL ratio.

Παγκρήτια: Σχέδιο για αύξηση κεφαλαίου ως 100 εκατ. ευρώ

Στη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 100 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών η Παγκρήτια Τράπεζα, με βάση όσα δηλώνει η διοίκησή της στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας, η ΑΜΚ προβλέπεται στο τέλος της φετινής χρονιάς ή το αργότερο στις αρχές του 2022 και θα αποσκοπεί στη διατήρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας, τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) και τη χρηματοδότηση της αύξησης χορηγήσεων.

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα επιτρέψει, τέλος, την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, εφόσον με τη σειρά της ανακεφαλαιοποιηθεί και αυτή. Πρόκειται για προϋπόθεση που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr.

Η Παγκρήτια έκλεισε τη χρήση 2020 με περιορισμένο κεφαλαιακό απόθεμα, έναντι της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης και χαμηλή λειτουργική κερδοφορία, η οποία δεν παρέχει επαρκές περιθώριο για απορρόφηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

Ειδικότερα, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, στο τέλος του 2020, ανερχόταν σε 11,03%, λίγο υψηλότερος (σ.σ. κατά 12,85 εκατ. ευρώ) από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση 10,09%, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της ΕΚΤ να επιτρέψει προσωρινά τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων κάτω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφάλειας διατήρησης κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (Capital conservation buffer - CCoB).

Tα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3,88 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις σε 3,2 εκατ. ευρώ (343 εκατ. ευρώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις). To NPL ratio εκτινάχθηκε στο 53,76% έναντι 46,47% στο τέλος του 2019, με τον δείκτη κάλυψης να υποχωρεί στο 40,56%.

Η Παγκρήτια ανέθεσε τον περασμένο Μάρτιο τη διαχείριση χαρτοφυλακίου NPEs, ονομαστικής αξίας περίπου 670 εκατ. ευρώ, στην Qquant Master Services.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει αντλήσει μακροχρόνια ρευστότητα ύψους 420 εκατ. ευρώ, μέσω των TLTROs με αρνητικά επιτόκια. Το όριο δανεισμού της μέσω των TLTROs διευρύνθηκε τον Μάρτιο του 2021 σε 744,8 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v