Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση pro forma κερδών 69% στην Ideal το 9μηνο

Η κερδοφορία της περιόδου έφτασε τα 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλώνει ο Λ. Παπακωνσταντίνου.

Αύξηση pro forma κερδών 69% στην Ideal το 9μηνο

Σημαντική αύξηση εσόδων με παράλληλη άνοδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και κερδών καταγράφουν τα Pro forma αποτελέσματα του ομίλου Ideal για το Εννεάμηνο του 2021.

Οι Proforma οικονομικές επιδόσεις του Εννεάμηνου εξηγούν πως θα διαμορφώνονταν τα μεγέθη αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021 και συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Οι επιδόσεις αυτές περιλαμβάνονται πλήρως στο εννεάμηνο του 2020 και του 2021. Συγκρίνοντας λοιπόν σε proforma βάση τα δύο εννεάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές ως προς το διάστημα ενοποίησης, έχουμε τις παρακάτω επιδόσεις:

  • Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 51,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 14,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 37,1 εκ. την 30.09.2020).
  • Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 8,6 εκατ. έναντι Κερδών προ Φόρων € 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.09.2021 ανήλθαν σε Κέρδος € 7.195 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 4.250 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η άτυπη (Pro forma) χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης προκειμένου να απεικονιστεί η επίδραση της Αύξησης Κεφαλαίου στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, σημειώνει η εταιρεία.

Η εταιρεία ανακοινώνει την σχετική δήλωση του Προέδρου Δ.Σ. της IDEAL κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρει σχετικά: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί την συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου IDEAL και την σημαντική αύξηση των μεγεθών. Είμαστε αισιόδοξοι για την συνέχεια και εργαζόμαστε όλοι μαζί ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών στην εφοδιαστική αλυσίδα».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v