Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση κερδών στα €81,9 εκατ. για την Τιτάν στο 9μηνο

Σημαντική αύξηση για την καθαρή κερδοφορία αλλά και πίεση, ειδικά στο τρίτο τρίμηνο, από το αυξημένο κόστος ενέργειας και τα μεταφορικά. Βελτιωμένες οι πωλήσεις καθώς η οικονομία επανεκκινεί.

Αύξηση κερδών στα €81,9 εκατ. για την Τιτάν στο 9μηνο

Το εννεάμηνο του 2021 όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν σημαντική άνοδο πωλήσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών του Ομίλου. Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ενθαρρυντική ανάκαμψη και άνοδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τις δυναμικές επιδόσεις των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Αίγυπτο συνεχίστηκε η προοδευτική βελτίωση των επιδόσεων, ως αποτέλεσμα των μέτρων που θέσπισε η κυβέρνηση για τον εξορθολογισμό της παραγωγής στην αγορά.

Στην Τουρκία το κλίμα επιβαρύνθηκε από τις μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ στη Βραζιλία διατηρήθηκε η ανοδική τάση.

Κατά συνέπεια, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκε στα €1.262,8 εκατ. Σε τοπικά νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,1%. Η αύξηση του κόστους έπληξε πολλούς κλάδους ανά τον κόσμο, με τις συνέπειες στον κλάδο δομικών υλικών να είναι πιο ορατές κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι τιμές ενέργειας και ναύλων έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους κατά το εν λόγω διάστημα.

Η τάση άρχισε να αντιστρέφεται τον Οκτώβριο και οι τρέχουσες τιμές υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα του κόστους αναμένεται να διαμορφωθούν σε ευνοϊκότερα επίπεδα μελλοντικά. Λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους και της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς για προσαρμογή των τιμών πώλησης, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) δέχθηκαν πιέσεις κατά το εννεάμηνο και διαμορφώθηκαν στα €219,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση 4,3%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκαν. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ύψους €81,9 εκατ. έναντι κερδών €58,0 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιπέδων δανεισμού και της αποτελεσματικής στρατηγικής αναχρηματοδότησης που εφάρμοσε.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €68 εκατ., μειωμένες κατά €60 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020. Η διαφορά οφείλεται στην εποχική αύξηση των κεφαλαίων κίνησης και στις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50% στα €90 εκατ. και ήταν κατά €29 εκατ. υψηλότερες σε σύγκριση με το περιορισμένο λόγω της πανδημίας επενδυτικό πρόγραμμα του 2020.

Συνέπεια των αυξημένων επενδυτικών δαπανών, των υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και της καταβολής προς την IFC της τελευταίας δόσης οφειλής ύψους €41 εκατ., ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στα €735 εκατ., χαμηλότερος κατά €31 εκατ. σε σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από ένα έτος.

Η εικόνα τριμήνου

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε σε €441,7 εκατ. επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση της ζήτησης στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,1% σε τοπικά νομίσματα.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου μειώθηκαν κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν σε €77 εκατ., ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των τιμών ενέργειας, ηλεκτρισμού και ναύλων. Το τρίτο τρίμηνο του 2021 τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψαν κέρδη ύψους €24,0 εκατ. έναντι €35,5 εκατ. κατά την ίδια περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 32,5%.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι συνολικού ανώτατου ποσού 10.000.000 ευρώ στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε στις 14 Οκτωβρίου 2021.

* Δείτε την εικόνα ανά γεωγραφική περιοχή στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v