Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παίρης: Ο Ευάγγελος Βαΐτσης νέος επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής

"Ο κ. Ευάγγελος Α. Βαΐτσης είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας", αναφέρει η Παίρης.

Παίρης: Ο Ευάγγελος Βαΐτσης νέος επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής

Η «Ε. ΠΑΪΡΗΣ» γνωστοποιεί ότι σήμερα, 1.12.2021, ο κ. Ευάγγελος Α. Βαΐτσης ορίστηκε ως νέος επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρείας, με ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του ομοίως τη σημερινή, 1.12.2021, στη θέση της κ. Σοφίας Αντωνοπούλου, προηγούμενης επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία αποχωρεί από αυτή τη θέση.

Ο κ. Ευάγγελος Α. Βαΐτσης, όπως εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε τόσο από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία τον πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό του ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως υπαλλήλου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όσο και από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς διορίζεται ως υπάλληλος της Εταιρείας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, ούτε έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή στον όμιλο αυτής.

Επίσης, διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, δεδομένου ότι είναι κάτοχος πτυχίου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Λογιστική & στα Χρηματοοικονομικά, διαθέτει πτυχίο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Λογιστική & στα Χρηματοοικονομικά, συγκεκριμένα με εξειδίκευση στον εσωτερικό έλεγχο και στη φορολογία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v